finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Relacja z Walnego Zebrania LGD Razem dla Radomki. Zarząd z udzielonym absolutorium

19.04.2023 | kwiecien2023

W dniu 18 kwietnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki zorganizowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora samorządowego (m.in. wójtowie, pracownicy instytucji publicznych), przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni liderzy – członkowie LGD „Razem dla Radomki”, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Walne poprowadzone zostało przez Prezesa LGD – Cezary Nowek oraz Wójta Gminy Przytyk, Przewodniczącego Rady LGD – Dariusz Wołczyński.

Walne zebranie to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji, uchwalając kierunki i programy działania. Podczas spotkania w Strzałkowie członkowie stowarzyszenia zaakcentowali sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia za działalność w 2022 roku – udzielając jednogłośnie absolutorium dla naszego Zarządu.

Uczestnicy Walnego powołali w skład organów statutowych nowych przedstawicieli. Do Zarządu Stowarzyszenia dołączyła Pani Weronika Pełka, będąca Prezesem Stowarzyszenia Oświatowego Wieniawa, który realizuje projekty kulturalne, oświatowe i inwestycyjne na terenie Gminy Wieniawa. Natomiast skład Rady został powiększony do liczby 15 osób – a członkiem tego organu została Pani Agata Grudziecka, sołtys z miejscowości Jakubów w Gminie Przysucha, która jest również Prezesem jednej z najaktywniejszych organizacji, realizującej liczne projekty animacyjne – Koła Gospodyń Wiejskich z Jakubowa

 

Podczas Walnego dokonano również aktualizacji zapisów Statutu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, tak aby jego brzmienie odpowiadało zarówno aktualnym działaniom podejmowanym przez naszą organizację oraz pod kątem nowej perspektywy unijnej i wdrażania przez LGD  Wspólnej Polityki Rolnej w ramach funduszy unijnych na lata 2023-2029.

 Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za sukcesywną pracę związaną z rozwojem naszego LGD, obszaru naszych gmin i współpracę, która mobilizuje nas do nowych wyzwań na rzecz naszych małych ojczyzn. 2022 rok był rokiem wytężonej i sukcesywnej pracy w stowarzyszeniu. W ubiegłym roku z sukcesem wdrażaliśmy działania LGD w ramach podejścia LEADER, na które pozyskaliśmy blisko 16 milionów złotych, przyczyniając się do realizacji ponad 180 projektów (inwestycje, projekty grantowe, wsparcie dla przedsiębiorców i premii na start działalności gospodarczych) na rzecz wspomnianych gmin. Dodatkowo ubiegły rok to sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – w ramach których otrzymaliśmy dofinansowanie na realizuję wybranych w konkursach 7 dodatkowych projektów na kwotę ponad 200 000,00 zł.

 

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content