finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Przytyk. Parafia i Gmina w prasie dziewiętnastowiecznej.

Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty. Projekt zakończony w czerwcu 2011 r.

Przytyk. Parafia i Gmina w prasie dziewiętnastowiecznej.

Projekt zakładał opracowanie i wydruk 500 egzemplarzy publikacji zatytułowanej „Przytyk. Parafia i Gmina w Prasie dziewiętnastowiecznej” – stanowiącej zbiór informacji o gminie Przytyk. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Stefana Rosińskiego – doktora nauk humanistycznych, etnograf, regionalista, muzeolog, twórca i pierwszy dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Publikacja przybliża nam obraz XIX-wiecznego Przytyka, oparty zarówno na faktach, jak i subiektywnych opiniach poszczególnych dziennikarzy. Znajdziemy w niej informacje o życiu społeczności miejskiej, o jej zamożności i zasobności, o oświacie, o stanie zdrowia ludności, o teatrzykach ludowych i amatorskich, o stanie miejscowej parafii, o historii kościoła, czy o ofiarności mieszkańców w czasie gaszenia pożarów.

Zebrane informacje pochodzą z prasy codziennej, tygodników, dwutygodników i pism specjalistycznych. Przytoczono fragmenty artykułów zamieszczonych w „Kurierze Codziennym”, „Kurierze Porannym”, „Kurierze Warszawskim”, „Gazecie Handlowej”, „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Warszaskiej”, „Gazecie Radomskiej”, „Tygodniku Ilustrowanym dla Kobiet Bluszcz”, „Pism Naukowych i Literackich Ateneum”, „Gazecie Polityczno Literackiej i Społecznej Wiek”, „Wiadomościach Krajowych i Zagranicznych” zawartych w „Kronice”. Nie brak również danych pochodzących z archiwów państwowych.

Realizowany projekt umożliwia zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Przytyk – jego bogactwa historii, tradycji i kultury. Dąży również do podnoszenia atrakcyjności terenów i wykorzystuje jego walory, promując dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content