finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza

O projekcie Aktualności Konkurs kulinarny Zamówienia Materiały do pobrania Kontakt

mazowsze

O projekcie

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w miesiącu lipcu 2017 rozpoczęło realizację działań w ramach projektu Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.Jest to nowy projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Zadań 12 i 13 ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Inicjatywa ta stanowi kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarze upowszechniania i propagowania dziedzictwa kulinarnego naszego regionu poprzez promocję regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców.

Sztuka kulinarna jest cząstką kultury każdego narodu. W naszej domowej kuchni przygotowujemy tradycyjne potrawy sporządzane z receptur, które przetrwały od pokoleń. Podtrzymywanie tych tradycji w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne daje olbrzymie możliwości i stwarza szanse dla rozwoju regionu i jego mieszkańców. Dlatego właśnie Stowarzyszenie Razem dla Radomki wraz z partnerem samorządowym projektu: Gminą Zakrzew oraz Związkiem Gmin Radomka zamierza podjąć wszechstronne, ale i kompleksowe inicjatywy, które pozwolą na promocję lokalnej i regionalnej żywności, a przez to wpłynąć na wzmocnienie jej marki i rozpoznawalności. Naszym celem jest budowanie szlaków kulinarnych Południowego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki poprzez promowanie lokalnych i tradycyjnych produktów, ich producentów i wytwórców.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru wiejskiego Południowego Mazowsza zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego:

 • lokalnych liderów, rolników, mieszkańców obszaru, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych- chcących wpływać na budowę marki obszaru LGD i swoich organizacji, poprzez promowanie dziedzictwa lokalnego związanego z produktami lokalnymi i produktem tradycyjnym Doliny Radomki Papryką Przytycką,
 • restauratorów, producentów prowadzący firmy, gospodarstw rolnych, właścicieli obiektów gastronomicznych – zajmujących się wytwarzaniem produktów wysokiej jakości, chcących rozwijać swoją działalność w ramach budowanej marki produktów lokalnych i tradycyjnych,
 • samorządów, pracownikówsamorządów, przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy w ramach projektu podejmą współpracę mającą na celu wspólne kreowanie produktów lokalnych i tradycyjnych naszego regionu,

Najważniejsze zadania, inicjatywy:

 • konkurs związany z produktami tradycyjnymi i lokalnymi
  Konkurs będzie miał otwarty charakter, przedmiotem konkursu będzie promocja dań/produktów tradycyjnych, i lokalnych, charakteryzujących się wysoką jakością i skierowany będzie do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym z obszaru Południowego Mazowsza.
 • seminarium dotyczące sprzedaży i marketingu produktów tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych na terenie Mazowsza.
  Celem seminarium będzie szerzenie wiedzy dotyczącej produktów lokalnych i tradycyjnych. Przeprowadzony zostanie wykład nt. Sprzedaż bezpośrednia, marginalna, lokalna i ograniczona.Zaprezentowana zostanie wiedza dotyczącą możliwości jakie daje nam produkcja zdrowej żywności oraz jej wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.
 • tworzenie systemów informacji na temat członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
  Dopełnieniem całości projektu będzieinnowacyjne działanie jakim jest umieszczenie informacji na temat członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na mobilnej aplikacji.Aplikacja ta umożliwia wirtualne podróżowanie po terenie obszaru Południowego Mazowsza. Wyposażona została w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, oraz katalog najciekawszych miejsc. Zamierzeniem naszym jest wzbogacenie tejże aplikacji o kolejne miejsca, które warte są odwiedzenia, a związane są z turystyką kulinarną.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content