finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

logotypy

klucz do kariery

Projekt jest inicjatywą Gminy i Miasta Przysucha – Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – Partnera Projektu.

Realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 30 listopada 2011 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Instytucją Wdrażającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Cel ogólny i cele szczegółowe projektu:

Celem projektu pn. „Nowe kwalifikacje – kluczem do pracy” jest podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju pozarolniczych inicjatyw gospodarczych i tworzenia miejsc pracy poza sektorem rolnym.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Zdobycie kluczowych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 • Rozwój kompetencji informatycznych społeczności wiejskiej, integracja społeczności wiejskiej
 • Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych na rynku pracy
 • Wyrównanie szans uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kobiet i mężczyzn
 • Promocja szkoleń i edukacji w formach pozaszkolnych
 • Określenie rodzaju działalności gospodarczej w kontekście jej lokalizacji na obszarach wiejskich- turystyka i agroturystyka jako alternatywnych form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Ukształtowanie postawy przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich
 • Sukces beneficjentów projektu jako drogowskaz dla pozostałych mieszkańców gminy

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do 30 osób Gminę i Miasto Przysucha:
nieaktywnych zawodowo, w tym uczących lub kształcących się, a także zatrudnionych, w tym: w rolnictwie oraz samozatrudnionych).

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Aktywizacja – spotkania z doradcą zawodowym, grupowo oraz indywidualnie dla każdego uczestnika
 • Własna firma – 3 dni zajęć po 3 godziny
 • Pomysł na biznes – 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Marketing w małej firmie – 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej – 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Wniosek i Biznesplan (ekonomiczny plan operacji) – 4 dni zajęć po 3 godziny
 • Komputer i Internet w działalności gospodarczej – 10 dni zajęć po 3 godziny (5 dni zajęć na jedną grupę).

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY

Biuro projektu:
Dom Kultury
ul. Radomska 9
26-400 Przysucha
tel. (48)6752473
przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com

Dokumenty do pobrania

Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub wysłać mailem na adres: przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja do projektu:

Zapisy do udziału w projekcie przyjmowane są w Biurze Projektu – mieszczącym się w Domu Kultury w Przysusze. Zapraszamy!

PRZEBIEG PROJEKTU

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content