finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci.

O projekcie Aktualności Zamówienia Materiały do pobrania Kontakt

mazowsze

Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci.

To kolejny nowy projekt który Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” będzie realizowało w 2018 roku. Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci realizować będziemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, które otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotowy projekt stanowi po części szansę na rozwój nie tylko produktów tradycyjnych, produktów znajdujących się na liście Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, ale w szerszym aspekcie nawet obszaru wiejskiego producentów z terenu Południowego Mazowsza, których produkty spożywcze pretendują do wpisu na listę produktów tradycyjnych, czy członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i cechują się wysoką jakością. Zadania podjęte w projekcie mają na celu kontynuacje budowy i promocję marki produktów kulinarnych, a także rozwój i budowę Szlaku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza – Doliny Radomki, dzięki której inicjujemy współpracę producentów, którzy podejmują wspólny wysiłek na rzecz rozwoju dziedzictwa kulinarnego tego obszaru, wpływając na rozpoznawalność utworzonej marki i wytwarzanych przez siebie produktów.

Wobec braku narzędzi wsparcia, a przede wszystkich funduszy zewnętrznych dla producentów, braku odpowiedniej promocji a przede wszystkim wiedzy z zakresu prowadzenia działań marketingowych. Chcemy pokazać i jak najszerzej wypromować zdrową, dobrą jakościowo żywność wytwarzaną przez członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, ale także wytwórców produktów lokalnych, którzy śmiało mogą pretendować ze swoimi wytworami do sieci. Możliwości takie daje niewątpliwie obecność na Dożynkach Prezydenckich, jak również obecność na rozstrzygnięciu konkursu Mistrzów Agroligi w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić konkurs na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne, Konkurs byłby zaproszeniem do zaprezentowania produktów tradycyjnych i lokalnych charakteryzujących się wysoką jakością. Uczestnicy konkursu, to potencjalni kandydaci na Członków Sieci Dzidzictwa Kulinarnego Mazowsze. Konkurs będzie miał na celu kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej, pomoże w wyszukaniu dań regionalnych i lokalnych mogących stać się wizytówką obszaru Południowego Mazowsza. Stanie się instrumentem służącym do promowania produktów tradycyjnych, lokalnych – budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru. Służył będzie zachowaniu niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych, jak również wymianie doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. Planujemy przeprowadzenie dwóch szkoleń stacjonarnych dotyczących przekazania wiedzy nt. Sieci dziedzictwa Kulinarnego i jej członków.

Dodatkowo komplementarnym i najważniejszym elementem projektu będzie organizacja wyjazdu na Dożynki Prezydenckie które odbywać się będą w miesiącu wrześniu w Spale, gdzie przygotujemy stoisko wystawiennicze – promujące produkt tradycyjny „Paprykę Przytycką” oraz pozostałe produkty tradycyjne i produkty wytwarzane przez producentów produktów tradycyjnych i lokalnych zrzeszonych i pretendujących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Będzie to okazja do wypromowania budowanej marki Szlaku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza – Doliny Radomki, a przede wszystkim do zaprezentowania się najlepszych produktów i producentów, którzy zaprezentują swoje wytwory, które będą im mogły pozwolić na kreowanie i rozwój swoich wytworów, znalezienie nowych rynków i odbiorców. Udział członków Sieci i możliwość zaprezentowania swoich wytworów pozwala na kreowanie i rozwój marki zaprezentowanych wytworów.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2018 do 30.11.2018. Projekt skierowany jest do mieszkańców – producentów, organizacji związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego obszaru wiejskiego południowego Mazowsza, zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego i kozienickiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content