finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Prezentujemy projekt zrealizowany w ramach w ramach dofinansowania LGD: Świetlica wiejska w miejscowości Komorów, gm. Wieniawa

3.07.2023 | lipiec2023

Prezentujemy projekt zrealizowany w ramach w ramach dofinansowania LGD: Świetlica wiejska w miejscowości Komorów, gm. Wieniawa

W 2022 roku Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa otrzymało dofinansowanie na realizację operacji pn. „Wzrost potencjału kulturalnego w Gminie Wieniawa poprzez modernizację budynku znajdującego się na działkach 329/2 oraz 329/3 w miejscowości Komorów – etap I”. Operacja zrealizowana przy współpracy Gminy Wieniawa oraz Stowarzyszenia Oświatowego Wieniawa  polegająca na modernizacji części budynku znajdującego się na działkach nr ewid. 329/2 oraz 329/3 w miejscowości Komorów, gm. Wieniawa.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:  remont dachu, docieplenie ścian  budynku, roboty budowlane zewnętrzne, wewnętrzne i instalacyjne – wodociągowo kanalizacyjne oraz elektryczne.  Budynek składa się z pomieszczenia przeznaczonego na spotkania i zajęcia kulturalne, pomieszczenia kuchennego oraz łazienki. Dla budynku został również zamontowany zbiornik na nieczystości płynne.

Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom Gminy Wieniawa,a w szczególności mieszkańcom Komorowa dostęp do nowej ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i pozwoli jej użytkownikom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Świetlica będzie miejscem spotkań dla wszystkich grup społecznych.

Wysokość przyznanej  pomocy wg umowy to 269 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznane ze środków przekazanych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach przeprowadzonych naborów w ramach Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktura publiczna: Inwestycja w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną lub kulturalną. Inwestycja zrealizowana w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w konkursie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content