finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

PAMIĘTAM JAK… KRÓTKA OPOWIEŚĆ O LOKALNYCH SMAKACH

pamietam jak

Projekt realizowany w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” . Kwota dofinansowania na realizację zadania w wysokości 10 000,00 zł.

Na tradycje kulinarne mają wpływ warunkinaturalne czyli miejsce, gdzie żywność jest produkowana, a także sposób jej wytwarzania. Równieważne są przechodzące z pokolenia na pokolenie, przepisy i technologie przygotowania potraw. Wtradycyjnych sposobach odżywiania się mieszkańców należy wyróżnić pożywienie normalne(codzienne) oraz pożywienie w okresach głodowych, a także przygotowywanie posiłkówświątecznych z okazji świat dorocznych lub rodzinnych. Pomimo bardzo ograniczonej ilościpożywienia w niektórych regionach rozwinęły się uprawy roślin bądź hodowla, które nie tylkopozwalały zaspokoić głód ale również były towarem na sprzedaż.Nie ma jednak powrotu do przeszłości. Zresztą nie trzeba jej idealizować, ona miała także swojemankamenty, jednakże propagowanie rzetelnej wiedzy o tej przeszłości, a także propagowanieekologicznego pożywienia, propagowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki, jestnaszym obowiązkiem. Wartości te, rozumiane jako dziedzictwo kulinarne warto i należy chronić. Publikacja dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/pamietam-jak/

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content