finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Ostatnie dni na składanie wniosków do konkursu Patroni Roku 2024 Fundacji Lotto.

2.04.2024 | kwiecien2024

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2024, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2024” (Konkurs), skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Marka Hłasko, Abp Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zygmunta Fortunata Miłkowskiego, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Władysława Zamoyskiego, a także: Rodziny Ulmów, Polskich Olimpijczyków i Edukacji Ekonomicznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie ww. patronów, w uznaniu za ich zasług i szczególnego znaczenia dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów, uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.

Formy działań, na które można uzyskać Grant: a) upamiętnienie w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; b) konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia; c) publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne; d) koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie; e) wydarzenia plenerowe; 3 f) wystawy; g) audycje radiowe, telewizyjne; h) aplikacje mobilne; i) projekty multimedialne

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content