NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477920


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn

Pogroszyn to niewielka miejscowość położona w Gminie Wieniawa, której mieszkańcy od kliku miesięcy współpracują na rzecz rozwoju swojej "małej ojczyzny". W czerwcu 2015 roku zarejestrowali nową organizację - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn. Stowarzyszenie powstało do wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Pogroszyn polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego, wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, ochrony interesów społeczności lokalnej , realizacji zadań na rzecz rozwoju kultury , sztuki , sportu i dziedzictwa kulturowego.

Głównymi celami statutowymi są Stowarzyszenia są: inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności; realizacje działań związanych z promocja sportu i rekreacji; działalność na rzecz ochrony środowiska; upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; szerzenie oświaty, aktywizacja ludności wiejskiej; opracowywanie i promocja projektów rozwoju wsi Pogroszyn zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Pogroszyn, wzmacnianie przywiązania do tradycji , ochrona zabytków-dziedzictwa kultury wsi pomocy społecznej; promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz wsi i osób niepełnosprawnych; pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Ponadto Stowarzyszenie czynnie uczestniczy i pomaga Wójtowi Gminy Wieniawa w realizacji Planu Rozwoju Wsi Pogroszyn na lata 2015-2020, który sami stworzyli. W planie tym ujęte są miedzy innymi : budowa świetlicy wiejskiej, placu zabaw ,boiska , miejsca piknikowego dla mieszkańców jak również budowa asfaltowej drogi gminnej.

Pomimo niedługiego istnienia, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn może pochwalić się wieloma osiągnięciami, nagrodami i wyróżnieniami. Jednym z nich jest I miejsce w konkursie FIO "Opowiedz o swoim projekcie" w kategorii "Fotoreportaż" w ramach którego należało przygotować fotoreportaż, film reportażowy i materiały promocyjne o realizowanym działaniu.Stowarzyszenie zrealizowało projekt "Na dobry początek - skwer wiejski w Pogroszynie",który jednocześniebył jednym ze zwycięzców konkursu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie. Działanie to polegało na utworzeniu miejsca integracji i spotkań. Miejsce to jest niezmiernie ważne dla społeczności, albowiem we wsi Pogroszyn brak było odpowiednich przestrzeni dla dzieci, młodzieży, a i dorosłych - gdzie wspólnie mogliby spędzać swój wolny czas. Inwestycja została zrealizowana na działce nr ewidencyjnym 436/2 o powierzchni 585 m. Przygotowany został plac, utwardzona działka. Zakupione zostały ławki, elementy placu zabaw, ogrodzenie, oraz nasadzone zostały drzewa i krzewy. Dziś jest to miejsce zachwycające mieszkańców, którzy chętnie spędzają tutaj czas.

Oprócz wyżej wymienionych, Stowarzyszenie co roku organizuje Piknik Rodzinny "Powitanie Lata". Impreza ta cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród całych rodzin. Ostatnia, III edycja , z 2016 roku byładofinansowana została ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" Mazowsze Lokalnie, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie "Europa i My".Realizowany projekt zakłada integrację mieszkańców, organizację wydarzeń plenerowych, jak również zakup niezbędnego sprzętu nagłaśniającego, namiotu wystawowego i stołów cateringowych, pozwalających na organizację oddolnych inicjatyw.Warto nadmienić, że impreza ta odbyła się na skwerze wiejskim, który został przygotowany - odnowiony i wyposażony dzięki drugiemu projektowi realizowanymi w ramach działania "Mazowsze Lokalnie" polegającym na utworzeniu miejsca spotkań i rekreacji w Pogroszynie.

Zarząd:

  • Hadas Małgorzata Anna - prezes zarządu
  • Wiatrowski Zdzisław Jan - wiceprezes zarządu

Kontakt:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn
Pogroszyn 51
26-432 Pogroszyn

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.