finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców

Odnowa i rozwój wsi

 

WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE OD 2014

pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 373 KB)

excel

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)
(format: pdf, rozmiar pliku: 197 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)
(format: pdf, rozmiar pliku: 371 KB)

 

WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE OD 31-01-2013

o przyznanie pomocy
pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 276 KB)

excel

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 199 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 5z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 375 KB)

excel

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

o płatność
pdf

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 206 KB)

excel

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 178 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 290 KB)

word

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 92 KB)

word

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 78 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 01.06.2012 4Z

pdf

Wniosek następcy 2 z – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 215 KB)

excel

Wniosek następcy 2 z 972003 – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 283 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania następcy 2 z – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 212 KB)

pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) pdf – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 354 KB)

excel

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) xls – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 259 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 4z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 212 KB)

word

Wzór umowy o przyznanie pomocy 5 z – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 220 KB)

excel

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 30.08.2010

pdf

WNIOSEK – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 347 KB)

excel

WNIOSEK – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 266 KB)

pdf

INSTRUKCJA – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 328 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY

word

KRYTERIA OCENY – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 39 KB)

pdf

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 206 KB)

excel

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) – do edycji – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 178KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 2z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 290 KB)

excel

Ankieta monitorująca realizację operacji związanych z turystyką – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 30KB)

word

Instrukcja wypełniania ankiety – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 38 KB)

word

Sprawozdanie końcowe – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 91,5 KB)

word

Instrukcja wypełniania sprawozdania – Odnowa i rozwój wsi
(format: doc, rozmiar pliku: 78 KB)

excel

Zestawienie faktur lub rónoważnych dokumentów w księgowości – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 41,5 KB)

pdf

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach działania 413 – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,95 MB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 3.10.2011

pdf

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) pdf – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 207 KB)

excel

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) xls – Odnowa i rozwój wsi
(format: xls, rozmiar pliku: 134 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 2z) – Odnowa i rozwój wsi
(format: pdf, rozmiar pliku: 259 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content