finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Oddech dla Doliny Radomki.

Oddech dla Doliny Radomki. – Aktualności

Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, także w postaci hałasu. Dlatego w ramach projektu przeprowadzone zostały działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.

PIERWSZYM Z NICH BYŁY DZIAŁANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA, WYDRUKOWANIA I ROZPROPAGOWANIA ULOTEK DOTYCZĄCYCH:

– wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy osób najbardziej narażonych na działanie zanieczyszczeń czyli osób starszych i dzieci i jak się przed nimi chronić oraz wpływu każdego człowieka na stan powietrza, czyli informacje dotyczące co możemy zrobić, jakie działania podjąć (działania w kontekście Uchwały 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw i Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.).

Wydrukowano i rozpropagowano 10 tysięcy ulotek. Ulotki zostały spersonalizowane pod kątem gminy do mieszkańców której były przekazywane. Liczba ulotek została skonsultowana z poszczególnymi gminami. Przekazano protokołami po 2000 szt. ulotek dla Miasta i Gminy Przysucha, Gminy Wolanów, Gminy Zakrzew i Gminy Przytyk, oraz po 1000 szt. ulotek Gminy Jedlińsk i Gminy Wieniawa.

PODĄŻAJĄC ŚCIEŻKĄ EDUKACJI ZREALIZOWANY ZOSTAŁ CYKL 6 SPOTKAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY POWIETRZA SKIEROWANYCH DO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZEPROWADZONY W 6 SZKOŁACH W OPARCIU O OPRACOWANĄ PREZENTACJĘ, W KTÓRYCH WIEDZĘ UZYSKAŁO 293 DZIECI, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 120 OSÓB DOROSŁYCH.

Zajęcia przeprowadzone zostały w dniach 19.10.2022 w PSP we Wrzeszczowie uczestniczyło 42 uczniów; 20.10.2022 w Ludwikowie uczestniczyło 40 uczniów; 25.10.2022 w Dąbrówce Podłężnej uczestniczyło 51 uczniów; 26.10.2022 w Bieniędzicach uczestniczyło 40 uczniów; 10.11.2022 w Mniszku uczestniczyło 100 uczniów; 08.11.2022 we Wrzosie uczestniczyło 20 uczniów. szkolnych. Łącznie wiedzę uzyskało 293 uczniów. Działania nasze skierowane do uczniów zmierzały do:

 • budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze);
 • wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę;
 • uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób;
  wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

Podczas spotkań przekazaliśmy informacje dotyczące ochrony przed hałasem, jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze. Po zakończonym spotkaniu dzieci dostały polecenie wykonania ulotki dotyczącej ochrony środowiska w jednym z tematów:

 1. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza
 2. Skutki zanieczyszczeń powietrza
 3. Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Dzieci każdej ze szkół dostały 2 tygodnie na ich wykonanie. Po zebraniu wszystkich przygotowanych ulotek komisja konkursowa dokonała ich oceny i wybrała najlepsze prace z trzech szkół. Nagrodami dla zwycięskich szkół jest elektroniczne ucho, które świetnie wpisuje się w działania związane z ograniczaniem hałasu. Stoi na straży nadmiernego hałasu, dyscyplinuje uczniów w szkole, alarmuje kiedy na korytarzu czy też w klasie jest za głośno. Ucho powieszone w klasie/pomieszczeniu pilnuje dzieci (ale i dorosłych) przez systematyczne informowanie o przekroczonych decybelach gdy jest za głośno. Generalnie elektronika ucha dba o ciszę w szkole. Włącza czerwone ucho gdy poziom hałasu na korytarzu lub sali przekracza normę! Żółte uszko sygnalizuje zbliżanie się do granicy normy dźwięku w placówce. Elektroniczne ucho jest przenośne, można je umieszczać kolejno w różnych klasach uwypuklając problem hałasu i pokazując naocznie jego głośność i skutki. Nagrody otrzymały PSP z Mniszka, PSP z Dąbrówki Podłężnej i PSP z Wrzeszczowa. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

            Zajęcia edukacyjne zostały także skierowane i przeprowadzone wśród dorosłych mieszkańców powiatów radomskiego i przysuskiego. Tematyka spotkań dotyczyła ochrony powietrza w kontekście m.in. Uchwały 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, oraz Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, oraz Uchwały 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe). Spotkania zostały przeprowadzone 09.11.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku; 16.12.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku; 19.12.2022 w Bibliotece w Zakrzewie; 20.12.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Jakubowie; 21.12.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Milejowicach; oraz 22.12.2022 r. w Bibliotece w Wieniawie. Łącznie wiedzę uzyskało 120 osób doroałych.

NAJWIĘKSZE DZIAŁANIE PROJEKTOWE FESTYN EDUKACYJNY ODBYŁ SIĘ W DNIU 30 SIERPNIA 2022 NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JEDLIŃSKU.

Festyn zorganizowany został przez  LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Było wesoło, smacznie i co najważniejsze edukacyjnie. Działania edukacyjne skierowane zostały przede wszystkim  do dzieci. Podczas eko festynu przeprowadzona została pogadanka edukacyjna dotycząca ochrony powietrza ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem wypalania traw i prawidłowego palenia w piecu, którą przeprowadził zaproszony strażak z Państwowej Straży Pożarnej.

Punktem kulminacyjnym festynu było rozstrzygnięcie trzech przeprowadzonych konkursów dotyczących tematyki ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi, oraz ochrona przed hałasem. W konkursie 1 z 7 wzorowanym na znanym teleturnieju laureatami zostali:

 1. Maja Zegarek
 2. Julia Jaroszek
 3. Patrycja Bieniek
 4. Bartek Szymanowicz
 5. Agata Piwowar
 6. Antonina Jaszczyk
 7. Antoni Sadowski
 8. Kuba Szczepański

W konkursie plastycznym, w którym dziecko wraz z osobą starszą przygotowało na miejscu plakat wykonany w dowolnej technice dotyczący jednego z tematów 1. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza 2. Skutki zanieczyszczeń powietrza 3. Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. 4. Ekologiczny transport, laureatami zostali:

 1. Nikola Brzezińska z mamą
 2. Dawid Fraczyk z mamą
 3. Jagoda Wolska z ciocią
 4. Helenka Sadowska z mamą
 5. Zofia Pakuła z ciocią
 6. Agata Piwowar z mamą
 7. Alinka Pakuła z mamą
 8. Julia Jaroszek z mamą

W konkursie na rymowankę lub wierszyk dotyczący tematyki – Ochrona przed hałasem laureatami zostali:

 1. Zofia Cichowlas
 2. Ewa Feruś
 3. Zofia Feruś
 4. Zofia Pakuła
 5. Bartek Szymanowicz
 6. Natalia Ofianewska
 7. Kinga Brzezińska
 8. Wiktoria Kamienik

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie pikniku czekał na wszystkich uczestników smaczny poczęstunek.

ZWIEŃCZENIEM DZIAŁAŃ BYŁ WYDRUK KALENDARZA PLAKATOWEGO 2023

Czyste powietrze w Dolinie Radomki, który został rozdystrybuowany wśród mieszkańców powiatów radomskiego i przysuskiego.

kalendarz

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content