finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

 

O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

lgd razem dla radomki

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki to kolejny nowy projekt który Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” będzie realizowało w 2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach projektu Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zamierza realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego w ramach projektu przeprowadzimy działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Działania edukacyjne założone w projekcie dotyczyć będą zarówno dzieci jak i dorosłych.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) „ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymywanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dla nich dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach” (art. 85). Innymi słowy ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń i ograniczeniu lub eliminowaniu wprowadzonych do powietrza ilości tych substancji przez zakłady produkcyjne, usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i inne źródła zanieczyszczeń. Razem dla Radomki pragnie poprzez działania edukacyjno-informacyjne podnieść poziom świadomości mieszkańców powiatów radomskiego i przysuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki nt. zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, nadmiernym hałasem, oraz potrzebą i sposobami ich ograniczania, przeciwdziałania, bądź eliminowania.

Zadania do zrealizowania w projekcie:

  • opracowanie 2 szt. e-booków dotyczących działań związanych z ochroną powietrza
  • organizacja cyklu pokazów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza
  • organizacja konkursu wiedzy nt. ochrony powietrza
  • realizacja wydruku ulotek związanych z ochroną powietrza
  • wydruk kalendarzy zawierających treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza,
  • zakup i montaż miernika czystości powietrza.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2019 roku.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content