finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Projekt: NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

1. O projekcie
2. Konkurs
3. Przebieg projektu
4. Zdjęcia z projektu
5. Materiały do pobrania
6. Zamówienia

O projekcie

fundacja orange Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku rozpoczyna realizację projektu pn. „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” który otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji programu grantowego Akademii Orange.

Projekt „Niekademickiej szkoły twórczego pisania” skierowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk. W ramach projektu chcemy odnaleźć grupę 15 utalentowanych osób przejawiających predyspozycję do bycia animatorami kultury. Ci młodzi liderzy projektu wspólnie z pracownikami Muzeum Witolda Gombrowicza oraz LGD „Razem dla Radomki” przygotują i przeprowadzą konkurs na krótką formę prozatorską. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, czy też zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzą nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiać będą przebieg projektu.

Warsztaty z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego – poprowadzone zostaną przez Grupę Medialną w Radomiu (producenta lokalnego programu w telewizji kablowej), a ich uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć „od kuchni” pracę dziennikarzy. Nauczą się jak prawidłowo stworzyć relację filmową, jak przygotować montaż, jak ustawić kadr, ostrość, światło, dźwięk w produkcjach multimedialnych. Przygotowane przez Grupę Medialną i uczestników projektu relacje filmowe będą emitowane na łamach lokalnego programu telewizyjnego – TV Dami. Powstanie również videoblog, który zostanie przygotowany i opracowany przez młodych animatorów kultury – stając się narzędziem komunikacji literackiej i artystycznej, który będzie kontynuowany również po zrealizowaniu projektu, stając się platformą dla młodych twórców i odbiorców kultury.

Finałem projektu będzie przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu literackiego „Pamiętnik z okresu dojrzewania”. Animatorzy za pośrednictwem portali internetowych, stron tematycznych, społecznościowych, innych narzędzi internetowych oraz tradycyjnych mediów zajmujących się kulturą rozpropagują konkurs. Spośród autorów prac konkursowych jury wybierze dziesięciu uczestników, których zaprosimy na trzydniowy pobyt we Wsoli i w Warszawie, na który składać się będą wykłady połączone z warsztatami, które poprowadzą wybitni fachowcy z dziedziny literatury, kultury, nowych mediów. Zajęcia będą mięć charakter otwarty. Dla uczestników projektu nagrodą będzie koncert finałowy – na którym zaprezentują się zaproszeni artyści.

Projekt dąży do wyłonienia grupy lokalnych liderów kultury, osób które zostaną włączone w organizację „Nieakademickiej szkoły twórczego pisania”, a poprzez to nabędą nowe umiejętności i kompetencje, pozwalająca im na kreowanie i przygotowywanie wydarzeń kulturalnych. Dzięki przeprowadzeniu konkursu literackiego – chcemy odnaleźć młode talenty literacki, a także zainspirować ich do twórczości i kreatywności, poprzez udział w konkursie literackich, a następnie w warsztatach pisarskich. Projekt umożliwi także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pochodzących z terenów wiejskich o ograniczonym dostępie do kultury, a szczególnie do literackiego życia – kontaktu ze współczesną wiedzą o literaturze i nowoczesną krytyką literacką.

Biuro projektu:
LGD „Razem dla Radomki” – Biuro projektu
ul. Wernera 9/11 26-600 Radom
tel. 48 38 58 996
e-mail: promocja@razemdlaradomki.pl

Konkurs literacki – Pamiętnik z okresu dojrzewania

PLAKAT - Nieakademicka Szkoła Twórczego Pisania Jeżeli masz coś ciekawego do opowiedzenia, jeżeli potrafisz twórczo posługiwać się językiem – Weź udział w konkursie „Pamiętnik z okresu dojrzewania” i prześlij nam krótkie opowiadanie, pamiętnik, esej lub inny tekst pisany prozą. 10 autorów najlepszych prac weźmie udział w warsztatach we Wsoli i w Warszawie prowadzonych przez wybitne postaci życia kulturalnego. Na zwycięzców czekają trakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs adresowany jest do autorów z całej Polski, w wieku od 16 do 24. Prace o objętości od 3 do 5 stron (po 1800 znaków na stronie) należy przesłać pocztą na adres:
Muzeum Witolda Gombrowicza
ul. W. Gombrowicza 1,
Wsola 26-660 Jedlińsk
w terminie do 14 kwietnia 2011 r.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w ramach projektu „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” realizowanego w ramach programu Akademia Orange.

Przebieg projektu

14.06.2011 r. 4 APETYT NA GOMBROWICZA

nieakademicka szkola szkolenia

30.05.2011 r. Literacki weekend we Wsoli, Noc Muzeów i zajęcia montażowe. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

23.05.2011 r. ZAPRASZAMY NA WARSZTATY LITERACKIE WE WSOLI I W WARSZAWIE 27-29 MAJA 2011 r.

Zapraszamy Państwa na warsztaty literackie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, które odbędą się w dniach 27-29 maja w Muzeum Gombrowicza we Wsoli a także w Muzeum Literatury w Warszawie i stanowić będą finał projektu „Nieakademickiej szkoły pisania”, realizowanego w ramach programu Akademia Orange. Warsztaty poprowadzą autorytety z dziedziny literatury, kultury, nowych mediów. Imprezie towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia nagród dla młodych, utalentowanych twórców – laureatów ogólnopolskiego konkursu literackiego „Pamiętnik z okresu dojrzewania”, realizowanego w ramach w/w projektu.

W piątek o godzinie 17.30 otwarte warsztaty poprowadzi Jerzy Sosnowski – pisarz, publicysta, a zarazem dziennikarz telewizyjny i radiowy. Wieczorem po zakończeniu warsztatów o godzinie 20.00 odbędzie się koncert jazzowy „Alchemy Of Soul” w wykonaniu Piotra Cieślikowskiego (saksofon tenorowy), Wojtka Pulcyna (kontrabas) i Arkadiusza Skolika (perkusja)

W sobotę o godzinie 12.00 odbędą się warsztaty i dyskusja o mediach i dziennikarstwie kulturalnym które poprowadzi Andrzej Framaszek – literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor działu kulturalnego w „Tygodniku Powszechnym”. O godzinie 17.30 o warsztacie pisarza i o tym, kiedy literatura zaczyna być literaturą opowie Włodzimierz Kowalewski -prozaik, krytyk literacki nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz do Paszportów Polityki.

W niedzielę grupa laureatów konkursu „Pamiętnik z okresu dojrzewania” wyjeździe do Warszawy, do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i uczestniczyć będzie w warsztatach z zakresu nowych mediów prowadzonych przez Jarosława Lipszyca, które odbędą się o godzinie 11.00 w Staromiejskim Domu Kultury. O godzinie 13.00 zapraszamy na piknik literacki Fiesta w Hiszpanii w Muzeum Literatury w Warszawie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

09.05.2011 r. KONKURS LITERACKI „PAMIĘTNIK Z OKRESU DOJRZEWANIA” ROZSTRZYGNIĘTY!!

Jury konkursu „Pamiętnik z okresu dojrzewania” wybrało dziesięciu laureatów, którzy zostaną zaproszeni do Muzeum Witolda Gombrowicza i do Muzeum Literatury na trzydniowe warsztaty literackie, które odbędą się w dniach od 27 do 29 maja. Jury w składzie: przewodniczący Jarosław Klejnocki – dyrektor Muzeum Literatury oraz Dominika Świtkowska i Tomasz Tyczyński z Muzeum Witolda Gombrowicza najwyżej oceniło prace: (kolejność alfabetyczna):

  • Paulina Bąk (Żywiec): „Jestem reportażem i próbuję”
  • Katarzyna Bober (Krosno): „Pamiętnik z okresu dojrzewania”
  • Martyna Brzezińska (Łódź): „(Im)presje z okresu dojrzewania”
  • Katarzyna Janota (Katowice): „Pamiętnik z okresu dojrzewania”
  • Tomasz Jativa (Warszawa): „Historiomachia”
  • Dawid Kowalkowski (Kościan): bez tytułu
  • Joanna Mazur (Warszawa): „Wczesne rozważania”
  • Kamil Samołyk (Kraków): „Picie”
  • Adam Śmigielski (Lubawa): „Dziennik z powstania łóżkowego”
  • Aleksandra Winczura (Warszawa): „Zdążyć przed zachodem słońca”

Na konkurs nadesłano 256 prac z całej Polski, także z małych ośrodków nieakademickich. Autorów projektu „Nieakademicka Szkoła Twórczego Pisania” cieszy to szczególnie. Nie wiemy, czy potwierdziła się teza, iż w dobie Internetu i innych ułatwień technicznych dostęp do kultury wyrównuje się. Wiemy natomiast, że miedzy innymi i na ten temat będzie można podyskutować z prowadzącymi nasze warsztaty. Udział w roli prowadzących zajęcia (i dyskusję) potwierdzili już: Jerzy Sosnowski, Włodzimierz Kowalewski oraz Jarosław Lipszyc.

Żałujemy tylko, że nie możemy do Wsoli i Warszawy zaprosić wszystkich autorów wartościowych tekstów, a takich na nasz konkurs nadesłano bardzo dużo. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy. Z zakwalifikowanymi do udziału w warsztatach skontaktujemy się indywidualnie.

Konkurs zorganizowany został przez LGD „Razem dla Radomki”, Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku dla projektu „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” realizowanego w ramach Programu Akademia Orange.

Zdjęcia z przebiegu projektu

Do pobrania

Zamówienia

 

fundacja orange

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Orange.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content