finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

LGD przyznało blisko ponad 400 tysięcy złotych na realizację infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

27.07.2020

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznało kolejne środki finansowe w ramach ogłaszanych w 2020 roku konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (które odbyło się w dniu 22.07.2020 r. w Pogroszynie) – postanowiono przyznać wsparcie finansowe dla 6 operacji zgłoszonych do realizacji w ramach naboru wniosków w zakresie realizacji zadań budowy, modernizacji, lub wyposażenia obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (przyznano 272 384,83 zł) oraz dla działań w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną (przyznano 135 814,66 zł).

Lista wybranych operacji:

  • Gmina Jedlińsk – Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie.
  • Gmina Przysucha- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko.
  • Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa- Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na działce nr ewid. 804 w miejscowości Zawady.
  • Gmina Wolanów – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Sławno.
  • Gmina Zakrzew – Remont budynku w Wacynie, Szafirowa 50.
  • Gmina Przytyk – Modernizacja i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Lista rankingowa operacji złożonych do LGD Razem dla Radomki w ramach konkursu 04/2020 dla działania: Infrastruktura publiczna: Wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/ listarankingowa_nabor04.docx

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/protokolrada_nabor04.docx

Lista rankingowa operacji złożonych do LGD Razem dla Radomki w ramach konkursu 05/2020 dla działania: Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/ listarankingowa_nabor05.docx

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/protokolrada_nabor05.docx

biuletyn stowarzyszenia biuletyn stowarzyszenia biuletyn stowarzyszenia

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content