finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Program Erasmus+:Europejska młodzież razem 2020

29.06.2020

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków „Europejska młodzież razem 2020” w ramach programu Erasmus +. Dzięki założonemu budżetowi w wysokości 5 mln euro inicjatywa będzie wspierać ogólnoeuropejskie sieci organizacji młodzieżowych działających na poziomie lokalnym.

Kryzys koronawirusa oznacza, że wielu młodych ludzi jest odłączonych od swoich rówieśników i codziennych czynności, a także doświadcza niepewności co do perspektyw pracy, życia społecznego i czasu wolnego. Organizacje młodzieżowe potrzebują wsparcia, aby być mentorem dla młodych w tym okresie oraz pomóc im zdobyć umiejętności życiowe i przygotować się na przyszłość.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych, aby zaproponowały projekty z udziałem co najmniej pięciu partnerów w pięciu różnych krajach, które są w stanie zmobilizować młodych ludzi do partnerstwa w krajach objętych programem Erasmus +. Termin składania projektów upływa 28 lipca 2020 r.

Projekty „Europejska młodzież razem” mają na celu tworzenie sieci promujących regionalne partnerstwa, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje objęte programem Erasmus +). Sieci organizowałyby wymiany, promowały szkolenia (na przykład dla liderów młodzieżowych) i umożliwiałyby młodym ludziom tworzenie wspólnych projektów, z których wszystkie mogłyby być realizowane zarówno poprzez działania w rzeczywistych miejscach, jak i online.

„Europejska młodzież razem” ma na celu wspieranie inicjatyw co najmniej pięciu organizacji młodzieżowych z pięciu różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus + w celu dzielenia się swoimi pomysłami na temat UE, zachęcania do szerszego uczestnictwa obywatelskiego i wspierania poczucia obywatelstwa europejskiego. Inicjatywa ma na celu zgromadzenie młodzieży europejskiej z całej Europy; Wschód, zachód, północ i południe.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi na 5 000 000 euro. Wkład finansowy UE wynosi co najmniej 100 000 euro i nie może przekraczać 500 000 euro.

Projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Agencja spodziewa się sfinansować 10–15 wniosków. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Informacje na temat rejestracji można znaleźć w portalu pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content