finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Wydłużony termin składania wniosków w konkursie: Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

23.03.2020

1 050 000,00 zł przeznaczone zostało przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, na zadania wpływające na aktywizację i rozwój kobiet w środowisku wiejskim i integrację społeczności wiejskich na Mazowszu.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia17 lutego2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Wskazany cel można realizować ramach konkursu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Odbiorcami projektów mogą być organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713),ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U.poz.2212,z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników(Dz. U. z 2019 r. poz. 491).

Kosztami możliwymi do poniesienia w ramach realizacji zadań określonych w ofertach konkursowych są koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej. Koszty te muszą stanowić 100% kwoty dotacji. Rezultaty i wskaźniki zadań muszą być weryfikowalne i mierzalne. Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcie w trakcie realizacji zadania publicznego to:1)liczba osób będących odbiorcami zadania w 2020 r.z wykorzystaniem zakupionego sprzętu/wyposażenia, 2)liczba wydarzeń z wykorzystaniem zakupionego sprzętu/wyposażenia w 2020 r.,3)ilość i rodzaj zakupionego wyposażenia.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=47

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content