finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru zadań grantowych.

30.10.2019

Za nami posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury w ramach projektu grantowego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla których udzielimy wsparcie w kwocie 114 060 zł na zgłoszone inicjatywy.

Posiedzenie rady odbyło się 29 października w Sali Szkoleniowej Domu Kultury w Przysusze, podczas której Rada oceniała wnioski złożone przez Wnioskodawców w zakresie możliwości otrzymania premii na realizację zadań grantowych w ramach konkursu pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”. Złożonych zostało do nas 19 wniosków z interesującymi pomysłami.

Wyniki przeprowadzonego naboru wniosków w zakresie realizacji zadań grantowych w ramach działania LGD „Razem dla Radomki” dla Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikujemy w terminie do 6 listopada 2019 roku na naszej stronie internetowej.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content