finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konkurs Rabata przyjazna pszczołom.

31.07.2019

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z liderem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, placówki oświatowe, przetwórców, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, właścicieli punktów gastronomicznych, osoby prywatne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), samorządy, placówki oświatowe do udziału w konkursie na rabatę przyjazną pszczołom.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania są powiaty: radomski, przysuski, zwoleński. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić max. 5 rabat kwiatowych przyjaznych pszczołom umiejscowionych: bezpośrednio w gruncie, w skrzynkach, w gazonach, w donicach lub mieszanych.

Przy ocenie rabat brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

  • różnorodność gatunków roślin,
  • połączenie gatunków ozdobnych z użytkowymi,
  • sadzenie roślin niskich z wysokimi,
  • połączenie różnych kolorów i kształtów kwiatów,
  • obecność gatunków kwitnących przez cały sezon wegetacyjny,
  • nasadzenia przede wszystkim gatunków rodzimych i tradycyjnych dla regionu,

Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwycięzcom przekazane zostaną nagrody rzeczowe w postaci produktów pszczelich.

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew lub na adres e-mail: biuro@saoradomka.pl. Ciągły nabór zgłoszeń do 15.10.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora.

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/konkurs_rabata/regulamin.docx

Formularz wniosku dostępny jest pod adresem http://razemdlaradomki.pl/images/konkurs_rabata/ formularz.doc

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content