finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Ogłaszamy konkurs na wsparcie małych lokalnych inicjatyw w kwocie do 2000,00 zł.

29.07.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania są granty na sfinansowanie waszych pomysłów, małych inicjatyw, na które przeznaczymy 6 700,00 zł.

Przyznane zostanie wsparcie 5 zgłoszonych pomysłów. Najlepszy otrzyma 2000,00 zł. Drugi 1500,00 zł, trzeci – 1200,00 zł. Czwarty i piąty projekt dostaną wsparcie w kwocie po 1000,00 zł. Konkurs ogłoszony jest w ramach realizowanego projektu pn. „Akademia Menadżerów NGO”, który współfinansowany jest z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na obszarach miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, osób indywidualnych – liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli grup nieformalnych, klubów wolontariackich, grup inicjatywnych działających w środowisk wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu gmin powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego.

Celem konkursu jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji i grup nieformalnych, promowanie postaw wolontariackich, wsparcie rozwoju ruchu obywatelskiego oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą miały wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Realizowane projekty dotyczyć mogą również animacji społecznej, obywatelskiej, kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej.

Dodatkowo wspierane będą inicjatywy, które związane będą z promocją osób zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz inicjatyw mających na celu inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami w tym działań związanych z organizacją dni, imprez promujących organizacje pozarządowe.

Formularze projektu należy składać na załączonym formularzu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” mieszczącym się przy ul. Zielonej 127, Janiszew (26-652 Zakrzew) w terminie do dnia 12.08.2019 r., do godziny 16.00. Projekty powinny być realizowane w terminie do 18 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/akademiango/RegulaminKonkursu_LokalnaInicjatywa.pdf

Formularz wniosku dostępny jest pod adresem http://razemdlaradomki.pl/images/akademiango/formularz_lokalnainicjatywa.docx

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content