finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

LGD Razem dla Radomki z dodatkowymi środkami finansowymi w ramach PROW 2014-2020. Nowy Harmonogram naborów wniosków.

22.07.2019

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jako jedna z dziesięciu lokalnych grup działania z terenu województwa mazowieckiego otrzymała bonus w postaci dodatkowych środków finansowych, za efektywne wdrażanie podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w pierwszych dwóch latach (2016-2028). Dodatkowe środki wynoszą w przypadku naszego LGD – 880 000,00 zł i zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości.

Dodatkowe środki finansowe otrzymały lokalne grupy działania, które osiągnęły co najmniej 60 % zaplanowanych wskaźników produktu określonych w LSR, oraz zawarły umowy z wybranymi przez siebie beneficjentami w wysokości co najmniej 80 % zaplanowanych środków finansowych przekazanych w ramach prowadzonych konkursów w okresie lat 2016-2018. Warto nadmienić, że lokalne które nie osiągnęły 40% wskaźniku produktu oraz 60% kwoty pomocy zostały ukarane zmniejszeniem pierwotnie przyznanych środków finansowych w ramach PROW2014-2020.

W przypadku naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dodatkowe wsparcie wyniosło 880 000,00 zł i zgodnie z rozporządzeniem kwota ta w całości przeznaczona będzie na konkursy ogłaszane przez LGD w zakresie naboru wniosków dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz na premie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

W związku z powyższym aktualizacji uległ Harmonogram Naboru Wniosków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W II połowie 2019 roku zaplanowaliśmy nabór wniosków dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa (limit środków – 1 230 087,09 zł) oraz na projekty grantowe dla org. pozarządowych i instytucji kultury pn. Rozwój Społeczeństwa Lokalnego (limit środków – 114 016,00 zł). W I połowie 2020 roku zaplanowane są przez nas kolejne konkursy: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego – premie po 50 000,000 zł (limit środków – 600 000,00 zł), Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa (limit środków – 600 000,00 zł), Projekt Grantowy: Start-Upy na inicjatywy lokalne (limit środków – 100 000,00 zł), oraz wsparcie w zakresie rozwoju Infrastruktury Publicznej (limit środków – 96 399,88 zł).

Harmonogram naborów wniosków dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/harmonogramnaborow_062019.doc

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content