NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11610921


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

15.04.2019 r.

Skuteczni Menadżerowie Społeczni z gratulacjami od Narodowego Instytutu Wolności.

Skuteczni Menadżerowie Społeczni to projekt mający na celu budowę silnego i aktywnego społeczeństwa na terenie pow. radomskiego i przysuskiego, który LGD „Razem dla Radomki” realizowało w II połowie 2018 r. w ramach dofinansowania otrzymanego w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten został pozytywnie oceniony i wyróżniony gratulacjami, przekazanymi przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Kierownika Biura Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Serdecznie dziękujemy za docenienie projektu i przekazane w konkursie dofinansowanie.

Warto dodać, ze kwota dofinansowania projektu wyniosła 56777.07 zł. Projekt przyczynił się do aktywności społecznej i integracji organizacji pozarządowych, poprzez wspólne poznanie się i nawiązanie współpracy podczas szkoleń, czy też udziału w I Pikniku Organizacji Pozarządowych. Rozwinęliśmy postawy wolontariackie, współpracując przy utworzeniu 4 szkolnych klubów wolontariackich, organizując wyjazdy w ramach dobrych praktyk na Galę Wolontariatu w Lublinie dla młodych wolontariuszy. Poprzez dobór i realizację odpowiednio poprowadzonych w zakresie tematycznym warsztatów i szkoleń, uzupełnionych o prowadzenie doradztwa mobilnego sprawiliśmy że uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie realizacji samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko wiejskie.

Dofinansowaliśmy kwotą 9000,00 zł 7 start-upów (lokalnych inicjatyw) na rzecz swoich społeczności lokalnych).

Wybrane do realizacji zostały następujące inicjatywy:

  • 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn, projekt pt. Ognisko integracyjne mieszkańców wsi Pogroszynie (doposażenie miejsca integracji i organizacja wydarzeń dla mieszkańców) - wsparcie 1500,00 zł
  • 2. Fundacji Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie., projekt pt. "Z Pasji do Koni (organizacja 3 wydarzeń - Hubertusa, wieczoru pieśni patriotycznych i bezpłatnych warsztatów pokazu jazdy konnej i pracy z końmi dla najmłodszych, doposażenie Fundacji na potrzebę realizacji zadań w mały zestaw nagłaśniający) - wsparcie 1300,00 zł.
  • 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Projekt pt. Parafia w Bierwcach: historia, ludzie, wydarzenia (projekt mający na celu przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wystawy otwartej, dla mieszkańców z okazji 100 lecia parafii i rozwoju miejscowości). Wsparcie 1500,00 zł
  • 4.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”. Projekt pt. Integracja środowisk - środowiska głuchoniemych ze środowiskiem osób słyszących. (Inicjatywa mająca na celu organizację animacji i spotkań integracyjnych osób głuchoniemychb ze środowiskiem osób słyszących, uczestnictwo w wydarzeniach animacyjnych, artystycznych). Wsparcie 1200,00 zł
  • 5. Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”. Projekt pt. Świąteczne obcowanie z kulturą (Inicjatywa mająca na celu organizację warsztatów wykonywania ozdób świątecznych, organizację koncertów świątecznych dla mieszkańców Skrzyńska). Wsparcie 850,00 zł.
  • 6. Stowarzyszenie ,,Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów". Projekt pt. Doposażenie wiejskiego placu rekreacyjnego w stół oraz ławki. (inicjatywa mająca na celu utworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej, stworzenie skweru aktywności społecznej w miejscowości pozbawionej świetlicy wiejskiej oraz jakiegokolwiek obiektu, pozwalającego na budowanie więzi międzysąsiedzkiej). Kwota wsparcia 1400,00 zł
  • 7. Stowarzyszenie Oświatowe WIENIAWA. Projekt pt. Przez życie z tradycją. (Inicjatywa mająca na celu propagowanie kultury ludowej przez zespołu ludowe - seniorskie, zespoły ludowe szkolne w tym poprzez organizację wydarzenia artystycznego). Kwota dofinansowania 1250,00 zł.

Przeprowadziliśmy w ramach cyklu Akademii NGO 24 spotkania warsztatowe w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Wieniawy, Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Urzędzie Gminy w Wolanowie. Zorganizowany został również Mobilny Punkt Doradczy NGO. Doradztwo mobilne to ważne działanie naszego projektu, gdyż pozwalało na spokojną pracę z organizacjami, grupami nieformalnymi.

W ramach projektu przewidziane zostały różne zadania związane z możliwością uczestnictwa w nich różnej grupy osób. Dobór tych elementów, oraz organizacja spotkań i warsztatów w różnych miejscowościach, gminach i powiatach, pozwolił nam na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, od grup nieformalnych, pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, czy też młodzieży ze szkolnych klubów wolontariackich. Odbiorcy zadania uczestniczyli w różnych inicjatywach, m.in w: w szkoleniach Akademii Animatorów NGO, Doradztwie Mobilnym, Szkoleniach e-learningowych, w Pikniku Organizacji NGO, w Start-upach - Inicjatywach Lokalnych, czy też w szkoleniu pn. Silni Menadżerowie Społeczni i Animacji Kultury.

W szkoleniach i warsztatach uczestniczyła liczba284 osób! Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i zapraszamy do nowych inicjatyw, w tym do projektu Akademia Menadżerów NGO, który rusza już w miesiącu czerwcu!

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.