finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 11.04.2019 r. – Wieniawa

2.04.2019

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie (ul. Kochanowskiego 78A) o godzinie 11.00.

Podczas Walnego Zebrania Członków przeprowadzona zostanie Konferencja inaugurująca projekt Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „MultiCel”. Po Walnym Zebraniu Członków odbędzie się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r., na adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie zebrania – przywitanie członków stowarzyszenia;
 • 2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków;
 • 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;
 • 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków;
 • 5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków;
 • 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków;
 • 7. Wybór komisji Walnego Zebrania Członków; Uchwał i wniosków; Wyborczej;
 • 8. Przyjęcie zmian w Statucie LGD „Razem dla Radomki”;
 • 9. Przyjęcie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu;
 • 10. Wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia: a) Wybór członków Rady b) Wybór członka Zarządu
 • 11. Podjęcie uchwał przez Walne Zebranie Członków 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content