finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Szkolenia w ramach Akademii Animatorów NGO w Wieniawie

26.11.2018

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji kultury, pracowników samorządowych na cykl spotkań warsztatowych w ramach Akademii Animatorów NGO, które zorganizowane zostaną w siedzicie Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie, przy ul. Parkowej 1. Pierwsze spotkania z zakresu warsztatów pisania wniosków o dofinansowanie, z uwagi na ogłoszone i trwające konkursy przeprowadzone będą w dniach 27 i 29 listopada. Prowadzone będą one przez Pana Arkadiusza Ostrowskiego ze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

3 grudnia odbędzie się spotkanie z zakresu Kreowanie wizerunku społeczności lokalnej i organizacji, które poprowadzi Pan Daniel Prędkopowicz (Fundacja Fundusz Współpracy), odpowiedzialny m.in. za realizację programu FIO Mazowsze Lokalnie.

Warsztaty obejmować będą następujące zakresy tematyczne:

  • Zarządzanie i administracja w organizacji pozarządowe i grupie nieformalnej ( w tym cyklu przedstawione zostaną podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, poznanie zasad współpracy ze strategicznymi grupami otoczenia organizacji pozarządowych, narzędzia zarządzania i zasady przywództwa, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych liderów i działaczy organizacji, rozwijanie umiejętności zastosowania poznanych metod dla rozwoju organizacji, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych liderów i działaczy organizacji, rozwijanie umiejętności zastosowania poznanych metod dla rozwoju organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO)
  • Skuteczne NGO(w tym cyklu działań zostaną przedstawione informacje w zakresie: podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, etyka w działalności społecznej, zarządzanie strategiczne, budowanie dobrze działających organizacji pozarządowych)
  • Kreowanie wizerunku społeczności lokalnej i organizacji(strategie marketingowe organizacja pozarządowych, kampanie społeczne, komunikacja społeczna w organizacji)
  • Pozyskiwanie funduszy dla na inicjatywy społeczne (fundusze i programy Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych, pozyskiwanie darczyńców, sponsorów i wolontariuszy)
  • Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych(Główną ideą jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów. Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania. Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”: Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?; Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań; Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu; Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni – jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności); Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról; Tworzenie budżet projektu; Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu. Ponadto Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?; Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?; Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów.; Jaką formę partnerstwa wybrać; Jak prowadzić spotkania w partnerstwach; Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w partnerstwach).
  • Księgowość w organizacji pozarządowej. Przedstawione zostaną zasady dotyczący prowadzenia księgowości, sposobu księgowania środków, jednolity plik kontrolny. Organizacje dowiedzą się o obowiązkach związanych z prowadzeniem księgowości. obowiązkach sprawozdawczych)
  • Ochrona danych osobowych w organizacji.Przedstawione zostaną m.in następujące zagadnienia: o to są dane osobowe?, Kiedy organizacja pozarządowa przetwarza dane osobowe?, Jak zgodnie z prawem pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe w organizacji pozarządowej?, Kiedy i jak trzeba zgłosić zbiór danych osobowych?, Jakie są obowiązki osoby kierującej organizacją? Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa danych osobowych)

  • 27 listopada (wtorek) godzina 12.00 – Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych
  • 29 listopada (czwartek), godzina 12.00 –Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych
  • 3 grudnia (poniedziałek), godzina 10.30 Kreowanie wizerunku społeczności lokalnej i organizacji

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu na adres zarzad@razemdlaradomki.pl z dopiskiem Warsztaty – Akadamia – Wieniawa. Dla uczestników spotkań zaplanowano ciepły posiłek oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

Spotkania w ramach Akademii Animatorów NGO organizowane są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content