finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki.

17.10.2018

W dniu 16 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bielisze odbył się Festyn antysmogowy, realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki”.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka”.

Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia (odpady) pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań. Dlatego w ramach projektu przeprowadzone zostały działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Działania edukacyjne dotyczące przede wszystkim dzieci. Dzieci to nasza inwestycja w przyszłość, która ma również bezpośrednie przełożenie na osoby dorosłe: ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, sąsiadów, rodzinę.

Szkoła Podstawowa w Bielisze użyczyła swoich gościnnych progów, by inicjatywa ta mogła się odbyć. Budynek szkoły to nowoczesny kompleksowy obiekt, wyposażony w przestronne sale, zaplecze edukacyjne i sportowe, Szkoła została oddana do użytku w 2017 roku, jest wyposażona w ogrzewanie gazowe, do którego zastosowano nowoczesne kotły piątej generacji, system oświetlenia typu led, w szkole zastosowano nowoczesny sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprawą oczywista jest tu segregowanie odpadów. Szkoła sama w sobie jest przykładem jak wpływać na poprawę jakości naszego powietrza i przeciwdziałać niskiej emisji.

Podczas festynu przeprowadzona została prelekcja dotycząca szkodliwości niskiej emisji i działań mających na celu poprawę jakości powietrza – przedstawione zostały założenia uchwały nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 27.10.2017 r., poz. 9600) tzw. „uchwały antysmogowej”.

Punktem kulminacyjnym festynu było rozstrzygnięcie szeroko zakrojonego konkursu dotyczącego tematyki antysmogowej. Konkurs skierowany został do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Celem konkursu było podniesienie świadomości uczniów w zakresie przyczyn i skutków problemu zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości zagadnień ekologicznych, w tym antysmogowych i inspirowanie do aktywności twórczej.

Konkurs ekologiczno-edukacyjny przeprowadzony został w czterech kategoriach:

1.Praca plastyczna o tematyce antysmogowej, w której nagrodzeni zostali:

 • I miejsce – Blanka Podgórska PSP Bielicha
 • II miejsce – Julia Sodel PSP Wieniawa
 • III miejsce – Olga Orłowska PSP Wolanów
 • IV miejsce – Igor Matraszek PSP Bielicha
 • V miejsce – Amelia Gawin PSP Wieniawa
 • VI miejsce – Mikołaj Odzimek PSP Przytyk

2. Hasło antysmogowe, w którym nagrodzeni zostali:

 • I miejsce – Julia Pałczyńska PSP Wieniawa
 • II miejsce – Olga Woźniak PSP Skrzyńsko
 • III miejsce – Mateusz Pysiak PSP Bielicha
 • IV miejsce – Wiktor Machnio PSP Bielicha
 • V miejsce – Łukasz Sadowski PSP Wolanów
 • VI miejsce – Julia Gut PSP Stare Zawady

3. Piosenka o tematyce antysmogowej, w której nagrodzeni zostali:

 • I miejsce – Hanna Podkańska PSP Bielicha
 • II miejsce – Milena Sławińska PSP Wolanów
 • III miejsce – Magdalena Czyżewska PSP Wieniawa
 • IV miejsce – Mateusz Kaleta PSP Wolanów
 • V miejsce – Franek Kilianek PSP Skrzyńsko
 • VI miejsce – Adrianna Błaszczyk PSP Przytyk

4. Wiersz o tematyce antysmogowej, w którym nagrodzeni zostali:

 • I miejsce – Kinga Barszcz PSP Przytyk
 • II miejsce – Patrycja Sadowska PSP Bielicha
 • III miejsce – Kinga Górnik PSP Stare Zawady
 • IV miejsce – Oskar Pełka PSP Wieniawa
 • V miejsce – Bartosz Bocheński PSP Przytyk
 • VI miejsce – Kinga Piecyk PSP Skrzyńsko

Zwycięzcy zostali nagrodzeni tabletami, oraz smartwatchami. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę pocieszenia, oraz dyplom. Ponadto Związek Gmin „Radomka” ufundował dla każdego uczestnika festynu czujnik czadu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content