finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

szkolenie

15.03.2022 r.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Rozliczenie i prawidłowa realizacja projektów grantowych LGD oraz prezentacja konkursów dla NGO.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 22.03.2022 r. o godzinie 14.00 w Centrum Kultury i Bibliotece w Przytyku, ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk.

Spotkanie podzielone zostanie na dwie części.

I część poświęcona będzie zagadnieniom związanym z obecnie trwającym konkursem Mazowsze Lokalnie, w ramach którego można starać się o wsparcie finansowe w kwocie do 6000,00 zł. Szczegóły konkursu na stronie https://mazowszelokalnie.pl/. Przekazane zostaną informacje o innych aktualnie ogłoszonych konkursach dla organizacji pozarządowych.

II część poświęcona będzie prawidłowej realizacji i rozliczeniu przez Beneficjentów – projektów grantowych dofinansowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w 2021 i skierowana jest do osób zaangażowanych w realizowane projekty. Podczas spotkania zostaną przekazane informacje w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej, sporządzania umów, list, realizacji działań promocyjnych i działań rozliczających projekt.

Zgłoszenia do udziały w szkoleniu prosimy kierować mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl podając w treści maila informację: Zgłoszenie na szkolenie-realizacja projektów grantowych a w treści podając imię i nazwisko osoby/osób oraz nazwę reprezentowanej jednostki, organizacji, grupy – w imieniu której dana osoba uczestniczyć będzie w spotkaniu.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content