finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

lato w teatrze

04.03.2022 r.

Lato w teatrze 2022

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2022, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. Jego celem jest: (1) umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży, (2) wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie, (3) rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną, a także (4) szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność, kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które wynosi maksymalnie 40 000 złotych.

Beneficjenci, którzy od 2015 roku co najmniej trzykrotnie realizowali projekt w ramach programu, składają wniosek w module Lato w teatrze+ we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie Lato w teatrze.

Wnioski do programu można składać do 4 kwietnia 2022 roku wyłącznie przez system WITKAC. Lista wybranych przez Zespół Sterujący projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona najpóźniej 5 maja 2022 roku na stronach www.latowteatrze.pl oraz www.instytut-teatralny.pl.

Program otwarty jest na projekty międzykulturowe. Zachęcamy, by składać projekty, które włączają uczestników i prowadzących pochodzących z Ukrainy i innych państw.

Szczegóły dotyczące programu określa regulamin oraz załączniki do regulaminu.

Zespół programu zachęca do szczegółowego zapoznania się z regulaminem oraz załącznikach do regulaminu.

Szczegóły dot. Konkursu oraz program warsztatów i spotkań informacyjnych znajduje się na stronie internatowej: www.latowteatrze.pl

Zwracamy szczególną uwagę na to, że Biuro Obsługi Klienta systemu WITKAC udziela pomocy technicznej drogą e-mailową w godz. 8:00 – 16:00, zaś zespół programu Lato w teatrze pracuje w godzinach 9:00 – 17:00, poza tymi godzinami nie będzie możliwe uzyskanie pomocy lub odpowiedzi na nurtujące pytania mogące się pojawić przy składaniu wniosku.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content