finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualnościsportowa polska

 

03.03.2022 r.

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2022

Ruszyła tegoroczna edycja Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Środki przeznaczone do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2022 to ponad 250 milionów złotych! Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 marca.

„Sportowa Polska” to jeden z kluczowych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki inwestycjom w rozwój lokalnej infrastruktury sportowej wspieramy budowę nowoczesnych obiektów, dbając także o ich szeroki dostęp dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i trenerów. Ministerstwo Sportu i Turystyki sukcesywnie zwiększa budżet na infrastrukturę sportową. W 2022 roku jest on rekordowy i wynosi 657 mln zł, z czego co najmniej 250 mln zł rozdysponujemy w ramach ogłoszonego Programu Sportowa Polska – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych w ramach tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” będzie można składać w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku.

Program „Sportowa Polska” ma na celu dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Wspierane zadania zostały podzielone na trzy grupy:

  • Obiekty szkolne-Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.
  • Modernizacja obiektów służących klubom sportowym – W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.
  • Pozostałe obiekty ogólnodostępne- Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich. Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą – muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Program Sportowa Polska

Sportowa Polska jest flagowym programem Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wspierania rozwoju lokalnej i powszechnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju. Funkcjonuje od roku 2018. W latach 2018-2021 przyznano dofinansowania na realizację 937 inwestycji na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Edycja 2021 była rekordowa pod względem przyznanego łącznego dofinansowania. Udało się wesprzeć 315 zadań na łączną kwotę blisko 413 mln zł.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 31 marca 2022 r. Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–edycja-2022

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content