finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualnościmazowsze lokalnie

 

02.03.2022 r.

Rusza nowa edycja konkursu Mazowsze Lokalnie

W terminie od 14 marca do 14 kwietnia 2022 można będzie składać wnioski o wsparcie w kwocie do 6000,00 zł w tegorocznej edycji konkursu Mazowsze Lokalnie. Już dzisiaj można zapoznać się możecie z regulaminem konkursu i wzorami wniosków (fiszek), kart ocen, a w tym tygodniu także dostępny będzie poradnik dla Wnioskodawców.

W tym roku projekty będzie można składać w ramach dwóch ścieżek: „inicjatywy oddolne” oraz „rozwój organizacji”. Grupy, które będą chciały składać projekty o charakterze samopomocowym, będą mogły to zrobić w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”.

DWIE ŚCIEŻKI KONKURSOWE

INICJATYWY ODDOLNE

Projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Projekty w tej kategorii mogą składać grupy nieformalne lub młode organizacje pozarządowe.

Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary, takie jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, formę projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

Dodatkowo podczas drugiego etapu oceny wniosków (komisje) w ścieżce inicjatywy oddolne projekt może uzyskać dodatkowe 6 punktów strategicznych, w przypadku gdy grupa nieformalna/ organizacja przewiduje realizację projektu:

  • a) dostępnego dla osób z mniejszości etnicznych i/lub narodowych / włącza mieszkańców i mieszkanki innej narodowości lub etniczności niż polska/ uwzględnia ich potrzeby – szczególnie premiowane będą projekty na rzecz wsparcia i asymilacji imigrantów wojennych z Ukrainy (4 punkty), >
  • b) zakładającego edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych z ochroną środowiska/ promocję zrównoważonego rozwoju (2 punkty).

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z regulaminem za młodą organizację uznajemy taką, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Szczegółowe informacje na stronie: https://mazowszelokalnie.pl/

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content