finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

infrastrutura

10.02.2022 r.

LGD przyznała 1 645 434,83 złotych na realizację infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznało kolejne środki finansowe przekazane w ramach konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem dofinansowania zostały przekazane dla konkursu przeprowadzonego w miesiącu grudniu 2021 roku, w ramach których samorządy i organizacje pozarządowe złożyły bardzo ciekawe projekty na rzecz rozwoju i budowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła 1 645 434,83 zł

Operacje wybrane dla naboru Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną:

  • Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa – Wzrost potencjału w Gminie Wieniawa poprzez modernizację budynku znajdującego się na działce 329/2 oraz 329/3 w miejscowości Komorów – etap. Wartość operacji: 269 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 269 000,00 zł
  • Gmina Wolanów – Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w m. Wawrzyszów – część świetlicowa. Wartość operacji: 170 606,00 zł.

Operacje wybrane dla naboru: Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych:

  • Gmina Jedlińsk – Budowy siłowni i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Piasecznie. Wartość operacji: 138 170,78 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 87 918,00 zł.
  • Gmina Jedlińsk – Budowa wiaty z grillem na terenie działki nr ewidencyjny 213 w Ludwikowie. Wartość operacji: 118 122,47 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 75 161,00 zł
  • Gmina Przytyk – Wykonanie nowej posadzki sportowej w hali sportowej w Przytyku. Wartość operacji: 281 096,85 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 178 861,00 zł.
  • Gmina Zakrzew – Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi. Wartość operacji: 270 922,97 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 172 388,00 zł.
  • Gmina Przysucha – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka – etap I. Wartość operacji: 299 999,76 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 190 889,00 zł.

Lista rankingowa operacji złożonych do LGD Razem dla Radomki w ramach konkursu 03/2021 dla działania: Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2021/listarankingowa03.docx

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2021/protokol_03.docx

Lista rankingowa operacji złożonych do LGD Razem dla Radomki w ramach konkursu 04/2021 dla działania: Infrastruktura publiczna: Wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2021/listarankingowa04.docx

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2021/protokol_04.docx

Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

infrastruktura wyniki naborów

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content