finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Otwarty konkurs ofert w obszarze Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w 2022 roku.

28.01.2022

Do 14 lutego można składać wnioski do konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wysokość środków finansowych wyniesie 8 100 000 zł.

Celami realizacji zadań jest:

 • 1) Promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza;
 • 2) Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację atrakcyjnych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych; 3) Rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym szkolenie sportowe oraz rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zakres wsparcia:

 • 1.Upowszechnienie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym – międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach „Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.
 • 2. Upowszechnieni w województwie mazowieckim sportu w środowisku wiejskim – organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 • 3. Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością – organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • 4. Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.
 • 5. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców, wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=114

  Partnerskie Mazowieckie LGD

  Ważne linki:

  program leader
  rural

  więcej: polecane strony

  kalendarz 2024
  Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
  Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
  NASZE STRONY
  Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
  W dolinie Radomki
  Innowacyjna Radomka
  Panoramy
  E-Akademia
  Papryka Przytycka
  Mazowiecka Sieć
  Skip to content