finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Otwarty konkurs ofert w obszarze Turystyce i krajoznawstwo

27.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w zakresie realizacji projektów zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kwota wsparcia wyniesie 1 600 000,00 zł, a maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt może wynieść 100 000,00 zł, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 projekty, każdy w innym obszarze tematycznym.

Termin składania wniosków mija w dniu 21.02.2022 r. Projekty można składać w zakresie obszaru tematycznego:

  • Szlaki turystyczne: (projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK, projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy tp.).
  • Produkt turystyczny: W ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o: naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe; tematyczne szlaki turystyczne; miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).
  • Rzeki łącznikiem Mazowsze: W ramach zadania wspierane będą projekty związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.
  • Aktywna turystyka: W ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.
  • Jazda na kulturę: W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.
  • Mazowieckie klastry turystyczne: Dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=81

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content