finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Zarząd LGD z absolutorium za 2020 r. i wybór władz LGD na nową kadencję. Relacja z Walnego Zebrania Członów.

14.06.2021

Jednogłośnie przyjęte absolutorium dla Zarządu LGD za działalność w 2020 roku oraz jednogłośny wybór władz Stowarzyszenia na lata 2021-2025 w tym na kolejną kadencję Prezesa – Cezarego Adama Nowka to najważniejsze z uchwał zorganizowanego w dniu 11 czerwca 2021 roku w Słowikowie – Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Walne zebranie to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji, uchwalając kierunki i programy działania. Tegoroczne spotkanie oprócz przedstawienia zakresu prac Stowarzyszenia i jego organów statutowych odbyły się wybory do ciał statutowych Razem dla Radomki.

W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – członkowie LGD „Razem dla Radomki”, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

2020 rok był rokiem wytężonej i sukcesywnej pracy w stowarzyszeniu. W ramach realizowanych naborów wniosków dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsiębiorców, osób otwierających działalności gospodarcze, a także organizacji pozarządowych i instytucji kultury przekazaliśmy kwotę wsparcia w wysokości 2500 000,00 zł. W ubiegłym roku otrzymaliśmy za efektywne wdrażanie podejścia LEADER dodatkowy bonus finansowy w kwocie 880 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację naborów wniosków – tym samym łączna kwota środków LSR wyniosła 12 410 000,00 zł. Co istotne, kwota ta w 2021 roku powiększy się o dodatkowych ponad 3,5 miliona złotych, które przeznaczone zostaną na kolejne nabory wniosków.

Stale staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację projektów miękkich w zakresie aktywizacji i rozwoju mieszkańców naszych gmin. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację 5 następujących projektów ze środków zewnętrznych: Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych, Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej, Zderzenia pokoleń: seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej, Z wizytą u mistrzów – muzyków ziemi radomskiej. Etno Kultura na małych podwórkach, Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych.

Zgodnie z porządkiem obrad podczas Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za 2020 rok, które szczegółowo przedstawił Prezes LGD – Pan Cezary Nowek. Sprawozdanie działalności Rady zaprezentował Przewodniczący Rady – Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przedstawiciel – Pani Danuta Żuchowska . Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

Dalsza część spotkania została poświęcona wyborowi na kadencję lat 2021 – 2025 władz LGD (Członków Zarządu, Członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej). I również w tej części spotkania uczestnicy jednogłośnie zagłosowali za wybranymi władzami.

Prezesem LGD „Razem dla Radomki” pozostał Cezary Adam Nowek. Zarząd tworzą jeszcze Wiceprezesi – Marianna Biesiadecka i Wojciech Wrzecion oraz członkowie: Anna Kwiecień, Agnieszka Gryzek i Jerzy Kwaśniewski.

Przewodniczącym Rady pozostał na kolejne lata Dariusz Wołczyński. Zastępcą przewodniczącego wybrano Pana Tomasza Matlakiewicza. Pozostałe osoby w Radzie to: Ewa Markowska Bzducha, Leszek Margas, Kamil Dziewierz, Krzysztof Sobczak, Ryszard Dzik, Ewa Brzezińska, Ewa Rogulska, Agnieszka Czubak, Mariola Szerszeń, Grażyna Połczyńska, Mariusz Jakubczyk i Wojciech Pysiak.

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą – jej Przewodnicząca Danuta Żuchowska oraz Grzegorz Walczak i Monika Senator Przychodzień.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za sukcesywną pracę związaną z rozwojem naszego LGD, obszaru naszych gmin i współpracę, która mobilizuje nas do nowych wyzwań na rzecz naszych małych ojczyzn.

A o szczegółach pracy LGD w 2020 i planach na 2021 rok opowiemy na łamach planowanego do wydania w przyszłym tygodniu Biuletynu podsumowującego ubiegłoroczną działalność LGD.

Serdecznie gratulujemy sukcesów w pracy Zarządowi LGD Razem dla Radomki, Radzie i Komisji Rewizyjnej – które otrzymały jednogłośnie absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków w 2020 roku. Ten sukces w zakresie aktywności LGD i efektywnej pracy to zasługa wszystkich członków Stowarzyszenia, w szczególności prac Zarządu który kierowany jest przez Prezesa LGD – Cezarego Adama Nowka, ale również przedstawicieli wszystkich ciał statutowych, przedstawicieli naszych samorządów (Wójtów i Burmistrza), przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego naszego Stowarzyszenia.. Dziękujemy za Wasz trud pracy i wkład w działalność Stowarzyszenia.

który wybrany został przez wszystkich obecnych uczestników spotkania na kolejną kadencję Prezesem Stowarzyszenia. Gratulujemy!

Zdjęcie prezentujące przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia

Zdjęcie prezentujące część składy Rady Stowarzyszenia

Przedstawicielki Komisji Rewizyjnej LGD

Rada LGD wraz z Prezesem Cezarym Nowkiem

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content