finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki

29.04.2021

Za nami dwa spotkania zorganizowane w obecnym tygodniu, podczas których omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania zorganizowane zostały w dniach: 26 kwietnia 2021 r. w Wieniawie oraz w 27 kwietnia 2021 r. w Słowikowie, w których uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy – reprezentanci gmin – Wójtowie oraz Burmistrz z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki”

Podczas spotkań omówione zostały kierunku rozwoju obszaru LGD w oparciu o nabory wniosków, które zaplanowane zostaną do przeprowadzenia przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej. Środki które otrzymamy w 2021 roku. Dodatkowe środki przyznane nam zostaną w ramach wypłaty dla różnic kursów euro dla środków finansowych dla poddziałania 19.2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach planowanego drugiego wsparcia przekazanego przez Komitet Monitorujący Unii Europejskiej. Dzięki otrzymanemu kilkumilionowemu wsparciu uda się nam przeprowadzić dodatkowe nabory wniosków dla przedsiębiorców, dla osób – które ubiegać się będą o premie na otwarcie działalności gospodarczej. Środki te przeznaczone zostaną również na działania związane z rozbudową i budową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz na projekty grantowe.

Zachęcamy do zgłaszania uwag, informacji, pomysłów w zakresie realizowanych działań przez LGD. Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content