finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Smart Villages – czyli inteligentna wieś.

28.04.2021

Co to jest Smart Wieś? Jak ją zbudować? Jak się w niej żyje? – zachęcamy do lektury informacji poświęconej koncepcji rozwoju wsi.

Smart Wieś – Smart Village (inteligentna wieś) jest koncepcją rozwoju wsi, w której ciężar położony jest przede wszystkim na udogodnienia i poprawę jakości życia osób zamieszkujących obszary wiejskie, nierzadko wykorzystując nowoczesne technologie. Rozwiązania z zakresu Smart Wsi dotyczą zarówno zagadnień społecznych, jak i infrastrukturalnych, są obecne m.in. w transporcie, energetyce, rolnictwie czy handlu.

Najprościej mówiąc – Smart Wieś to wieś, w której wdraża się nowoczesne rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia swoich mieszkańców.

Coraz więcej rozwiązań stosowanych na polskiej i mazowieckiej wsi można określić jako smart. To pomysły z zakresu informatyki, ale także odnawialnych źródeł energii, infrastruktury technicznej, komunikacji, zdrowia czy edukacji. Nie zawsze da się to szybko, nie zawsze kompletnie. Ale ważne, by poszczególne elementy wspólnie zmierzały do końcowego celu – wsi wygodnej do mieszkania, przyjaznej do życia i gwarantującej rozwój całych zbiorowości i poszczególnych Mieszkańców. Wsi smart!

– Unia Europejska, rozumiana jako instytucja, jest odpowiedzialna za stworzenie instrumentu wsparcia dla Smart Villages w nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. To właśnie w Komisji Europejskiej powstały kilka lat temu pierwsze dokumenty i opracowania na temat idei Smart Wsi. Również organizacje unijne, takie jak Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, stymulują dyskusję oraz wymianę wiedzy na ten temat. Zatem zasadne jest nie pytanie „czy”, a „w jaki sposób” Unia Europejska będzie wspierała Smart rozwój obszarów wiejskich? Wszystko wskazuje na to, że koncepcja ta doczeka się wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jednak zakres tego wsparcia jest aktualnie dyskutowany na poziomie poszczególnych państw członkowskich – także w Polsce – mgr Łukasz Komorowski, IRWiR PAN

Smart Village, czyli podejście inteligentnej wsi, nie polega na wdrożeniu rozwiązania uniwersalnego – oparta jest na potrzebach i potencjale danego obszaru. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym elementem programowania funduszy unijnych w następnych latach.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej: http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/smart-wies-przyszloscia-wsi

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content