finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

27 lutego – Dzień Organizacji Pozarządowych.

27.02.2021

Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. W Polsce takich organizacji jest 100 tysięcy, a społecznie działa w nich ponad 4 miliony osób. Pomagają tworzyć aktywność obywatelską i rozwijać swoje społeczności.

Dzisiaj – 27 lutego – obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, którego celem jest m.in. wzbudzenie zainteresowania społeczeństwa do podejmowania inicjatyw i większego zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych.

Powyższa data została ustanowiona 17 kwietnia 2010 roku przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych, a pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Fundacje i stowarzyszenia społeczne mają oddziaływanie na różnych poziomach i sferach naszego życia. NGOsy (od angielskiego non-government organization) są emanacją społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe zaliczają się do tzw. trzeciego sektora. Działają obok sektora publicznego (organy administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorstwa). NGOsy są prywatne i zazwyczaj powstają z inicjatywy ich założycieli, ale – w odróżnieniu od przedsiębiorców – działają w interesie publicznym. Podejmują działania w wielu obszarach, od działań obywatelskich, społecznych, kulturowych, w zakresie aktywizacji przedsiębiorczości, a przede wszystkim w inicjatywach wolontariackich, działając na rzecz innych osób.

W tym szczególnym dniu dziękujemy Wam za wsparcie i zaangażowanie w realizację naszych działań statutowych!

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content