finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

 

Nekropolia przysuska

Nekropolia przysuska

Projekt zrealizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie „Małe Projekty”.

Wnioskodawca: Dom Kultury w Przysusze

„Nekropolia przysuska” – to nowe wydawnictwo przygotowane przez Dom Kultury w Przysusze, które zawiera opis cmentarza parafii rzymsko-katolickiej w Przysusze, poczynając od położenia geograficznego i charakterystyki po plany cmentarza i zaznaczone na nim kwatery.

Publikacja zawiera rys historyczny, opisane są w niej najstarsze nagrobki, pomniki, formy i inskrypcje nagrobkowe. Znajdziemy w niej również wzmiankę o osobach znanych, które spoczywają na tym cmentarzu. Nie brakuje także refleksji o cmentarzu jako miejscu ostatnich pożegnać. Do publikacji załączone zostały plany cmentarza podzielonego na kwatery oraz plany samych kwater.

W wydaniu znajdziemy indeks zmarłych zawierający nazwisko i imię osoby zmarłej, rok zgonu, przypisany przez autora numer grobu oraz współrzędne z planu cmentarza. Publikacja została uzupełniona o zdjęcia archiwalne i te obecne cmentarza.

To wyjątkowe wydawnictwo otrzymało dofinansowanie w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” dla działania: Małe Projekty Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Autorem publikacji jest Edward Pawlik.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content