finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców

Małe projekty

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15 MAJA 2014 r.
pdf

wniosek o płątność_413_MP
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,99 MB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność_8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 908 KB)

word

Interpretacja w sprawie ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości
(format: doc, rozmiar pliku: 28 KB)

excel

Oświadczenie przetwarzaniu danych
(format: doc, rozmiar pliku: 22 KB)

excel

ZAŁĄCZNIK 16
(format: xlsx, rozmiar pliku: 14 KB)

excel

ZAŁĄCZNIK 21B
(format: xlsx, rozmiar pliku: 54 KB)

excel

ZAŁĄCZNIK 21D
(format: xlsx, rozmiar pliku: 54 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 05-2014
pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,65 MB)

pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 0,99 MB)

word

Formularz informacji de minimis Małe Projekty 8z
(format: doc, rozmiar pliku: 225 KB)

excel

Oświadczenie wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach de minimis Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 25 KB)

excel

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 25 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 31-01-2013
pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty 7z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,63 MB)

word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 223 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku w ramach Małych Projektów 7z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,18 MB)

Wnioski o przyznanie pomocy i o płatność obowiązujące od 31-01-2013
pdf

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy Następcy Beneficjenta – wersja 3z
(format: pdf, rozmiar pliku: 923 KB)

excel

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy Następcy prawnego Beneficjenta – wersja 3zxls
(format: xls, rozmiar pliku: 913 KB)

pdf

Instrukcja do Wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy Następcy Beneficjenta – wersja 3z
(format: pdf, rozmiar pliku: 850 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15 MAJA 2013 r.
pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 890 KB)

pdf

Wniosek o płatność – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,0 MB)

pdf

Zalącznik nr 16 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,77 MB)

pdf

Zalącznik nr 21b – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,41 MB)

pdf

Zalącznik nr 21d – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,41 MB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 06-04-2012
pdf

wniosek o przyznanie pomocy 413 MP 6z 18042012 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,11 MB)

pdf

Wniosek o przyznanie pomocy 413 MP 6z.pdf (załącznik dotyczący wyprzedzającego finansowania) – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 100 KB)

pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku 413 MP 6z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,12 MB)

word

Instrukcja wypełniania wniosku W1 413 MP WN 1z – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 508 KB)

word

Wzór umowy 6z obowiązująca od 6 kwietnia 2012 r.
(format: doc, rozmiar pliku: 226 KB)

word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 223 KB)

excel

Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa
(format: xls, rozmiar pliku: 779 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15.12.2011 DO 31.07.2012
pdf

wniosek o płatność v.5z 2012.01.04 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,48 MB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność v.5z 2012.04.06 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 865 KB)

pdf

załącznik 16 do wniosku o płatność 2011.12.19 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,15 MB)

pdf

załącznik 21b do wniosku o płatność v.5z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.77 MB)

pdf

załącznik 21d do wniosku o płatność v.5z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.77 MB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2012
pdf

Wniosek o płatność pdf – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2 MB)

pdf

Instrukcja do wniosku v.6z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 867 KB)

excel

Ankieta monitorująca realizację operacji związanych z turystyką v8 – Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 30 KB)

word

Instrukcja do ankiety v8 – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 35 KB)

word

Sprawozdanie dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych v8 – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 91 KB)

word

Sprawozdanie końcowe dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP v8
(format: doc, rozmiar pliku: 67 KB)

word

Instrukcja do sprawozdania v8
(format: doc, rozmiar pliku: 47 KB)

pdf

załącznik 16 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 698 KB)

pdf

załącznik 21b – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 333 KB)

pdf

załącznik 21d – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 333 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCE DO 9.01.2012
pdf

Wnioskek o płatność wersja do wydruku 4z – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 274 KB)

excel

Wniosek o płatność wersja 4z – Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 308 KB)

pdf

Instrukcja wyepełniania wniosku 4z_z 08.11.2010 – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 391 KB)

Pozostałe dokumenty
pdf

WNIOSEK – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 427 KB)

pdf

WNIOSEK (wersja aktywna) – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,27 MB)

excel

WNIOSEK – Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

pdf

INSTRUKCJA – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)

word

INSTRUKCJA – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 508 KB)

word

KRYTERIA OCENY – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 39 KB)

pdf

UMOWA – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.39 MB)

pdf

WNIOSEK o płatność – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

pdf

WNIOSEK o płatność aktywny pdf – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3.48 MB)

pdf

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa następcy – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 475 KB)

pdf

INSTRUKCJA do wniosku o płatność – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 829 KB)

excel

Ankieta monitorująca realizację operacji – Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 30 KB)

word

Sprawozdanie końcowe – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 73 KB)

word

Instrukcja wypełniania ankiety – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 32 KB)

word

Instrukcja wypełniania sprawozdania – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 44 KB)

word

Sprawozdanie_końcowe dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 88 KB)

pdf

Załącznik 16 do edycji – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2.15 MB)

pdf

Załącznik 21b do edycji – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.77 MB)

pdf

Załącznik 21d do edycji – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.75 MB)

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).
pdf

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 201 KB)

word

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 227 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content