finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konkurs – wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

28.03.2024 | marzec2024

Od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na realizację celów działalności kół określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 25 marca br. Agencja prowadzi nabór wniosków  wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r.

Wysokość przyznawanej pomocy finansowej jest uzależniona od liczby członków danego KGW, co sprawia, że pomoc może być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. KGW liczące do 30 osób mogą otrzymać wsparcie w wysokości 8 tysięcy złotych. Natomiast dla tych, które składają się z 31-75 członków przewidziano stawkę 9 tysięcy złotych. Dla najliczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tysięcy złotych.

Wysokość przyznawanej pomocy finansowej jest uzależniona od liczby członków danego KGW, co sprawia, że pomoc może być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. KGW liczące do 30 osób mogą otrzymać wsparcie w wysokości 8 tysięcy złotych. Natomiast dla tych, które składają się z 31-75 członków przewidziano stawkę 9 tysięcy złotych. Dla najliczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kgw-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie—nabor-2024

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content