finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

O projekcie Aktualności Zamówienia Materiały do pobrania Kontakt

mazowsze

I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Realizacja nowego projektuLokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, która w dniu 6 czerwca 2018 roku podpisała umowę na dofinansowanie działania w ramach zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wybranego do realizacji w ramach konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dotyczy wykreowania produktów lokalnych poprzez promowanie szlaków kulinarnych, jak też umocnienie pozycji już zaistniałych na rynku lokalnym produktów, których wytwarzanie oparte jest na tradycjach kulturowych i kulinarnych związanych ściśle z regionem obszaru gmin tworzonych przez LSR Stowarzyszenia Razem dla Radomki i okolicznych powiatów. Produkt lokalny aktywizuje społeczność, staje się marką regionu, inspiruje blogerów kulinarnych, przewodników turystycznych, lokalne Biura Podróży.

Zmierzamy do zainicjowania współpracy pomiędzy członkami sieci Dziedzictwa Kulinarnego, przedsiębiorcami, rolnikami, restauratorami, samorządami i blogerami kulinarnymi, przewodnikami turystycznymi, lokalnymi Biurami Podróży, po to aby pokazać i ułatwić drogę do wypromowania i zaistnienia na rynku nie tylko lokalnym, ale i szerszym – produktu i producenta. W przyszłości konsekwencją naszych działań będą składane przez beneficjentów projektu wnioski do uczestnictwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Naszym zamierzeniem jest także szerzenie wiedzy dotyczącej produktów lokalnych i tradycyjnych oferowanych przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, dlatego planujemy zorganizować Kongres Członków Szlaków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Kongres skierowany będzie z jednej strony do Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, którą współtworzą:

  • Restauratorzy u których klienci zawsze znajdą potrawy wyraźnie powiązane z regionem, stanowiące część kulturalnego dziedzictwa regionu i wzmacniające wizerunek regionalnej żywności,
  • Przetwórcy żywności, którzy ułatwiają konsumentom i turystom znalezienie regionalnej żywności w sklepach.
  • Rolnicy sprzedający własne produkty do restauracji, przetwórcom żywności lub bezpośrednio konsumentom tworząc w ten sposób regionalną sieć producentów, sklepów i restauracji opartych na regionalnej żywności.
  • Z drugiej strony zaproszeni zostaną przedstawiciele MROT, który koncentruje swoją działalność na wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie: produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego, przestrzeni turystycznej i wspieraniu współpracy instytucjonalnej. Ważnym obszarem funkcjonowania MROT jest promowanie walorów, atrakcji i produktów turystycznych regionu mazowieckiego, co przyczynia się do wzrostu liczby turystów, pozwalających na osiąganie korzyści gospodarczych i społecznych.
  • PTTK które posiada własną kadrę – przewodników turystycznych, instruktorów krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz przodowników turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, rowerowej, kajakowej, motorowej, jeździeckiej i narciarskiej, dlaczego nie kulinarnej?).
  • Blogerzy kulinarni opisujący na swoich blogach internetowych podróże kulinarne, czy zamieszczający przepisy, gdzie pojawiają się komentarze o tym, w jakich warunkach ktoś zetknął się z daną potrawą, jakie jest jej pochodzenie.
  • Przewodnicy turystyczni w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystyką kulinarną. Przeciętny turysta kulinarny jest turystą indywidualnym, a oferta turystyki kulinarnej nie znajduje się na ogół w folderach biur podróży.

Zamierzeniem naszym jest zainicjowanie współpracy między tymi podmiotami. W ramach kongresu zaproszeni zostaną przedstawiciele Szlaków Kulinarnych Mazowsza, którzy w przygotowanych prezentacjach i wygłoszonych prelekcjach przekażą uczestnikom informacje dotyczące członków reprezentowanych sieci, wytwarzanych i oferowanych przez nich produktów, miejsc gdzie produkty te są wytwarzane i oferowane do sprzedaży.

Dopełnieniem całości projektu będzie innowacyjne działanie jakim będzie wydanie e-booka. Będzie to forma bezpłatnego elektronicznego przewodnika zawierającego informacje związane z turystyką kulinarną. Zawarte zostaną w nim informacje o członkach Sieci dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza. E-book zamieszczony zostanie na stronach lidera projektu i jego partnerów, z możliwością pobrania przez zainteresowane osoby. Działanie to przyczyni się do promowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, a jednocześnie pozwoli na poznanie oferty lokalnych producentów, oraz poznanie i propagowanie marki Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru wiejskiego Południowego Mazowsza zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego i kozienickiego. Grupy docelowe naszego projektu to: blogerzy kulinarni, przewodnicy turystyczni, lokalne Biura Podróży, restauratorzy, producenci prowadzący firmy, gospodarstwa rolne, właściciele obiektów gastronomicznych – zajmujące się wytwarzaniem produktów wysokiej jakości, chcących rozwijać swoją działalność w ramach budowanej marki produktów lokalnych i tradycyjnych działających na w/w obszarze, samorządy, pracownicy samorządów, przedstawiciele instytucji partnerskich, którzy w ramach projektu podejmą współpracę mającą na celu wspólne kreowanie produktów lokalnych i tradycyjnych naszego regionu. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content