finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej Znakiem Pobożności Maryjnej

Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej Znakiem Pobożności Maryjnej

Działanie PROW 2007-2013: Małe Projekty

Wnioskodawca: Dom Kultury w Przysusze

 

 

 

 

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty

W ramach projektu została przygotowana publikacja, w której autor – Ksiądz. Pater opisał 70 figur i kapliczek w 45 miejscowościach z terenu Gminy Przysucha. Czytelnik w poszczególnych notkach znajdzie informacje o usytuowaniu kapliczki, właścicielach, wieku, projektancie i wykonawcy, miejscu realizacji projektu, okolicznościach związanych z jej powstaniem, legendach i podaniach, stosunku ówczesnych władz i najeźdźców do planów budowy kapliczki, szczegółach konstrukcyjnych, użytych materiałach, zainteresowaniu miejscowej ludności. Każdy opis opatrzony jest fotografią.

Autor w zbieranie informacji zaangażował młodzież z parafii oraz ze szkoły, w której uczy religii, i jej zadedykował opracowanie. Wydając publikację ukazującą kapliczki Matki Bożej Dom Kultury w Przysusze przyczynia się do ochrony dziedzictwa, promocji lokalnych tradycji oraz do większej integracji i aktywności lokalnej społeczności.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content