finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Centrum Aktywności Lokalnej

inkubator ngo razem dla radomki

Inkubator Osiągnięcia INGO Oferta wsparcia Czytelnia Wirtualne biuro Współpraca

 

O Inkubatorze NGO (INGO)

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Razem dla Radomki” pragnie przedstawić Państwu ofertę wsparcia w ramach lokalnego Inkubatora na rzecz Organizacji Pozarządowych (INGO).

Ideą naszych działań jest rozwój organizacji pozarządowych oraz wsparcie grup nieformalnych w procesie tworzenia organizacji, a także planowania i realizacji działań. Potrzeba rozwoju potencjału organizacji wynika z naszej misji, którą realizujemy w oparciu o zdobyte doświadczenia i zrealizowane projekty na rzecz III sektora.

Oferujemy Państw bezpłatne wsparcie w zakresie tworzenia organizacji i realizacji jej działań określonych w statucie.

Z oferty Inkubatora skorzystać mogą:

 • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z obszaru działania LGD „Razem dla Radomki” planujące założyć organizację pozarządową
 • istniejące organizacje pozarządowe w tym m.in. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w KRS

Obszary wsparcia:

 • Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
 • Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
 • Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
 • Prowadzenie działalności zarobkowej – działalność odpłatna, gospodarcza
 • Budowanie zespołu i zarządzenie nimi
 • Promocja NGO
 • Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem, sektorem edukacyjnym.

Sposoby wsparcia:

 • poradnictwo telefoniczne
 • poradnictwo mailowe
 • poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
 • bezpłatne szkolenie e – learningowe
 • pomoc NGOsom w aplikowaniu o zewnętrzne środki na dzielność i realizację projektów
 • pomoc w internetowym zaistnieniu NGO
 • pomoc w internetowym zaistnieniu NGO
 • informowanie o działaniach prowadzonych przez NGO za pośrednictwem stron internetowych LGD oraz w Biuletynie Informacyjnym LGD (miesięcznik).
 • udostepnienie publikacji (w wersji papierowej i e – book) dotyczących III sektora
 • inicjowanie spotkań sieciujących wiejskie NGO
 • inicjowanie współpracy NGO z lokalnym samorządem (możliwość współpracy i pomocy przy powoływaniu Gminnych Rad Pożytku Publicznego).
 • partnerstwo w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
 • tworzenie wirtualnych biur dla grup nieformalnych i NGO

 

Inkubator Osiągnięcia INGO Oferta wsparcia Czytelnia Wirtualne biuro Współpraca

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content