finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2014

Styczeń

W dniu 03.01.2014 r. ukazała się publikacja pn „Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania”, która współredagowana została przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Przewodnik został opracowany przez mazowieckie celem jest zachowanie w pamięci oraz popularyzacja kulinarnego dziedzictwa Mazowsza lokalne grupy działania i zawiera informacje o miejscowych zwyczajach kulinarnych, a także przepis regionalnych potraw, charakterystycznych dla obszaru każdej z nich. W publikacji nie mogło zabraknąć specjałów Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – wyśmienitych przepisów dań z papryki Przytyckiej, informacji o naszych produktach tradycyjnych i lokalnych (m.in. Szynka Zdziechowska, Salceson Wizytowy, Papryka Przytycka, wyrobów Piekarni Wacyn, Pierogów z Bajki”, czy naturalnie mętnego soku „Smaczek z Doliny Radomki”).

W dniu 07.01.2014r. Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi została nowym członkiem Partnerstwa Mazowieckich Lokalnych Grup Działania.

W dniu 09.01.2014 r. ukazała została publikacja, przygotowana na podstawie materiałów zawartych w realizowanym w 2013 roku przez LGD projekcie „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Zawiera informacje o bogatej kulturze, dziedzictwie obszarów wiejskich, opisy ciekawych miejsc, architektury wydarzeń – które na stałe zapisały się na kartach historii Przedstawiona została w niej postać znakomitego etnografa, kompozytora i folklorysty Oskara Kolberga, oraz wybitnego powieściopisarza i dramaturga Witolda Gombrowicza, a także zagadnienia Folklor- ważny element życia mieszkańców wsi, Mniejszości narodowe i wyznaniowe; W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku.

W dniu 13.01.2014r. Lokal Grupa Działania Aktywni Razem została kolejnym partnerem Porozumienia Mazowieckich LGD

W dniu 17.01.2014r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady z dnia 19.12.2013r. w sprawie wyboru do dofinasowania operacji/wniosków złożonych w ramach konkursu Oś 4 LEADER PROW o nr IX/PROW/2013

W dniu 17.01.2014 r. na stronach internetowych Stowarzyszenia opublikowano apel w sprawie RLKS. Prezentacja za pośrednictwem stron internetowych LGD stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz federacji regionalnych sieci lokalnych grup działania „Polskiej Sieci LGD” w sprawie planów wdrażania w Polsce RLKS – Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W dniu 28.01.2014 r. odbyło się pierwsze w 2014 roku posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki

Luty

W dniu 03.02.2014r. przedstawicieli LGD uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym dot. realizacji małych projektów w ramach realizacji Przedsięwzięcia nr III LSR Utworzenie Nordic Walking Park nad Radomką

W dniu 03.02.2014r. Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem została nowym członkiem Partnerskich Mazowieckich LGD

W dniu 14.02.2014r. LGD „Razem dla Radomki” współorganizowało wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Przytyku XI Turniej Regionalny, którego edycja została zorganizowana pod hasłem: „Zapusty, czyli ludowy karnawał z Oskarem Kolbergiem” i została wpisana w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń związanych z obchodami Roku Oskara Kolberga. W konkursie zaprezentowali się uczniowie 11 szkół i 2 przedszkoli.

W dniu 17.02.2014r. rozpoczęły się bezpłatne szkolenia e-learnigowe realizowane w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”. Tematyka szkoleń obejmuje: Fotowoltaika i energia odnawialna, Oskar Kolberg – życie i twórczość, Język angielski – poziom podstawowy, Język niemiecki – poziom podstawowy, Obsługa komputera – poziom średniozaawansowany.

W dniu 25.02.2014r. nastąpiła inauguracja obchodów roku Oskara Kolberga w Przysusze, w której uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia.

W dniach 25-26.02.2014r. przedstawiciela LGD ?Razem dla Radomki” uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w Sobieniach Szlacheckich związanych z promocją agroturystyki

Marzec

W dniu 02.03.014r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Publiczną Szkoła Podstawową w Skrzyńsku, zorganizowało Jarmark Ludowy – imprezę promującą dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich. Wystąpiły na niej zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły ludowe oraz kapele ludowe.

W dniu 05.03.2014r. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego nowym członkiem Partnerskich Mazowieckich LGD

W dniach 10-11.03.2014r. przedstawiciele LGD „razem dla Radomki” uczestniczyli we Wstępach – Skaryszewskim Jarmarku Końskim, podczas którego zostało zorganizowane spotkanie Partnerskich Mazowieckich LGD.

W miesiącu marcu opracowano i udostępniono nową stronę internetową dostępną pod adresem www.mazowieckasieclgd.eu prowadzoną przez LGD – promującą Partnerskie Mazowieckie Lokalne Grupy Działania.

W dniu 31.03.2014r. złożono wniosek płatność za realizację XIII et. operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, a także aktualizację Szczegółowego Opisu Zadań na I półrocze 2014r. w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

W dniu 1.04.2014 r. LGD zorganizowało szkolenia z zakresu działania „Małe Projekty”, które odbyło się w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Warsztaty miały na celu przygotowanie wszystkich zainteresowanych do złożenia aplikacji w ramach działania „Małe Projekty”.

W okresie od 24.03.2014 do 07.04.2014 prowadzony był nabór wniosków w ramach Osi 4 LEADER działanie „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” na realizacje projektów/operacji w ramach tzw. „Małe projekty” – limit dostępnych w ramach planowanego naboru środków wynosi 388 174,18 zł. W ramach naborów złożono 19 wniosków w ramach działania tzw. „Małe projekty” – łączna kwota środków o jakie wnioskowano: 422 252,13 zł.

Kwiecień

W dniach od 04.04.2014 r. do 06.04.2014 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w charakterze wystawcy na III Targach Produktów Regionalnych i Ekologiczynch Regionalia w Warszawie, podczas którego promowało lokalnych producentów produktów lokalnych, koła gospodyń wiejskich, oraz turystykę obszaru działania. Podczas Targów LGD otrzymało wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Produkt Regionalny.

W dniach od 11.04.2014 r. do 13.04.2014 r. LGD uczestniczyło w charakterze wystawcy na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, w którym wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego otrzymało III miejsce za przygotowane stoisko wystawiennicze na którym przygotowano bezpłatną degustację potraw przyrządzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na stoisku prowadzone były warsztaty rękodzieła, koncerty muzyki ludowej, oraz pokazy bractw rycerskich.

W dniu 24.04.2014 r. zorganizowane zostało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2013 r. Zaprezentowane zostały również plany działań na rok 2014 r.

W dniu 24.04.2014 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyła się uroczysta inauguracja konferencji inaugurującej Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Dziedzictwo i Rozwój” ze Zwolenia. Projekt ten zakłada realizację działań promujących obszar partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących partnerskie LGD z terenu Południowego Mazowsza.

W dniach 23 .03 – 07.04.2014 r. LGD przeprowadziła nabory wniosków nr X/PROW/2014 w ramach Osi 4 LEADER PROW w ramach działania tzw. „Małe projekty”. W Biurze LGD złożono 19 wniosków na łączną kwotę środków refundacji wynoszącą: 422 252,13 zł. Limit naboru: 388 174,18 zł.

W dniu 01.04.2014 r. LGD zorganizowało szkolenie warsztatowe poświęcone przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczeniu projektów w ramach działania tzw. „Male projektu” Oś 4 LEADER PROW. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób.

W dniach 04 – 06.04.2014r. przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w charakterze wystawców w trzeciej edycji Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia (Warszawa). Regionalia, uważana są za największą imprezę poświęconą produktom regionalnym i lokalnym w naszym kraju. LGD uczestniczyło w niej już po raz drugi. Na stoisku wystawienniczym, które zostało przygotowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Dziedzictwo i Rozwój” – Partnerem projektu współpracy, na gości odwiedzających nasze stoisko czekało wiele przepysznych produktów regionalnych. Zainteresowani mogli spróbować wyjątkowo smacznych wyrobów piekarniczych z Piekarni Wacyn, soku Smaczek z Doliny Radomki – produkowanego w gospodarstwie Państwa Moniki i Tomasza Bankiewicz – aktualnych Mistrzów Agroligii, wyróżnionego w konkursie na Najlepszy Produkt III Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia 2014 – Dżemu z Papryki Przytyckiej, jak również wyrobów mięsnych przygotowanych przez masarnię „U Wójtowicza”. Nie mogło również zabraknąć papryki z Przytyka. Obecni byli również Państwo Bałtowscy z Przysuchy, którzy prezentowali swoje rzeźby. Drugiego dnia Targów na stoisku królowały potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Grabowianki” z Grabowa nad Wisłą. Impreza zorganizowana została pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W dniach 11 – 13.04.2014 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w charakterze wystawców w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Kielce. Obszar LGD reprezentowała także Koło Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic. Targi organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyską Organizację Turystyczną. Ich ideą jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza branży agroturystycznej przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, których w tym ubiegłym roku było blisko 30 tysięcy osób. Przez okres trzech dni LGD „Razem dla Radomki” pełniła funkcję koordynacyjną wśród LGD z terenu południowego Mazowsza przygotuje dla zwiedzających poczęstunek związany z produktami lokalnymi i tradycyjnymi naszego obszaru. Oprócz naszego Stowarzyszenia podczas targów zaprezentowały się Lokalne Grupy Działania: „Wspólny Trakt”, „Dziedzictwo i Rozwój”, „Zapilicze” „Na Piaskowcu”, „Wszyscy Razem” oraz zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich z ich terenu.

W dniu 14.04.2014r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” oceniające wnioski złożone w ramach naborów X/PROW/2014

W dniu 23.04.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki” (Przysucha)

W dniu 24.04.2014r. odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki” (Jedlińsk)

W dniu 24.04.2014 r. przeprowadzono konferencję inaugurującą projekt współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” (Jedlińsk).

Maj

W dniu 06.05.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia 3 odwołań od decyzji Rady z dnia 14.04.2014 r. w sprawie wyboru do dofinasowania operacji/wniosków złożonych w ramach konkursu Oś 4 LEADER PROW o nr X/PROW/2014. Na podstawie ostatecznej decyzji Rady LGD 16 z 19 wniosków złożonych w ramach działania tzw. „Małe projekty” zostały pozytywnie ocenione i skierowane do dalszej weryfikacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dniu 09.05.2014 r. miała miejsce kontrola realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności Rady LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzona w Biurze LGD przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dniu 13.05.2014 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w spotkaniu Prezesów mazowieckich LGD poświęconym zbliżającemu się końcu perspektywy finansowej PROW 2007-2013, a co za tym idzie podsumowanie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju

W dniu 16.05.2014 r. nastąpiło zawarcie umowy na realizacje projektu „Zderzenie pokoleń – seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki realizacji projektu chcemy przełamać stereotypy i pokazać że życie na emeryturze, szczególnie osób po 60 roku życia nie musi oznaczać zamykania się w domu. Uważamy że to czas na nowe wyzwania. Dlatego chcemy zainspirować „seniorów” oraz młodzież, dążąc do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej – tworząc trzy nieformalne Uniwersytety Kultury na obszarze gminy Jedlińsk, Przytyk i Wieniawa. Dzięki nim umożliwimy udział „seniorom” w życiu społecznym, kulturalnym, rozwinięcie ich pasji, a także poznawania nowych zjawisk i technologii powstających w dzisiejszych czasach. Nasze działania dążyć będą do aktywizacji uczestników, którzy to dzięki zdobytym umiejętnościom podczas warsztatów, sami zaczną kierować przebiegiem projektu, dzięki temu tworząc odpowiednią przestrzeń kultury i edukacji na obszarze małych miejscowości na terenach wiejskich.

W dniu 18.05.2014r. LGD wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla Rozwoju oraz Gminą Wolanów zorganizowała Jarmark Ludowy w Bieniędzicach. Jarmark Ludowy – jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych.

W dniach 30.05 – 01.06.2014 r. przeprowadzono 3 – dniowy wyjazd studyjny członków LGD połączony ze spotkaniem seminaryjnym z LGD z woj. Świętokrzyskiego – LGD Ziemia Sandomierska. W wyjeździe uczestniczyło 9 osób.

Czerwiec

W dniu 04.06.2014 r. zmiana na stanowisku pracownika Biura LGD dot. stanowiska Specjalisty ds. organizacji i finansów

W dniu 07.06.2014r. Prezes LGD Pana Cezarego Nowek uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez LGD Puszcza Kozienicka z przedstawicielami LGD z Litwy: Stowarzyszenia Vietos Veiklos Grupe „Radviliškio Lyderis” oraz Stowarzyszenia Raseiniu Rajono Vietos Veiklos Grupe „Raseiniu Krašto Bendrija”.

W dniu 08.06.2014 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli i współorganizowali wydarzenie poświęcone muzyce ludowej i folklorowi – Dni Kolbergowskie w Przysusze.

W dniu 08.06.2014 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w charakterze wystawcy w imprezie Festyn Rodzinny „Rycerze Bogurodzicy” (Taczów – Gmina Zakrzew)

W dniu 09.06.2014r. Prezes LGD Pana Cezarego Nowek uczestniczył w spotkaniu Grupy Roboczej ds. KSOW

W dniu 25.06.2014 r. nastąpiło podpisanie Aneksu nr 1 dot. realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum edukacji Lokalnej” MultiCel

W dniach 24.06.2014 r. we Wrzosie (Gmina Przytyk), 25.06.2014 r. w Wieniawie (Dom Kultury w Wieniawie), oraz 27.06.2014 r. w Bierwce (Gmina Jedlińsk) LGD zorganizowało 3 spotkania warsztatowe z zakresu pozyskiwania funduszy na realizację działań edukacyjnych i kulturalnych oraz z zakresu animacji kulturalnej w ramach projektu „Zderzenie pokoleń – seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej”

W dniu 30.06.2014r. złożono wniosek o płatność za realizację XIV et. operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, a także Szczegółowy Opis Zadań na II półrocze 2014r. w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Lipiec

W dniu 09.07.2014 r. podpisano ze Stowarzyszeniem Europa i My porozumienie o współpracy w realizacji Programu „FIO – Mazowsze Lokalnie”. Program stanowi niezwykle ciekawą inicjatywę, której celem jest wsparcia małych, młodych stażem organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych, które nie maja możliwości pozyska wsparcia finansowego z innych źródeł. Mikrodotacja w wysokości od 1,5 do 5 tyś. złotych mogą one przeznaczyć na realizację inicjatyw oddolnych odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności lub też na wsparcie techniczne, szkoleniowe małych organizacji pozarządowych. Program potrwa do 2016 roku.

W dniu 15.07.2014 r. ogłoszono konkurs dotacyjny w ramach Programu „FIO – Mazowsze Lokalnie”, którego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jest ambasadorem. W związku z udziałem w programie LGD w dniu 24.07.2014 r. zorganizowało w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach w/w projektu.

W dniu 31.07.2014 r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ww Warszawie prośbę o aktualizację i aneks do projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

Sierpień

W dniu 17.08.2014 r. LGD uczestniczyło w charakterze wystawcy w XV Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wręczyło nagrody w konkursie kulinarnym na dania z papryki, którego celem było kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej południowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak również wyszukanie potraw lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru. Główne nagrody zostały przyznane: Pani Elżbiecie Bień za Kacze udka nadziewane papryką z sosem paprykowo-wiśniowym (w kategorii dania zimne); Pani Renacie Makuch z Wrzosu za Cytrynową Paprykę (w kategorii na najlepsze przetwory i nalewki z papryki) oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic za Bierwiecką Sałatkę Paprykową w kategorii na najlepsze danie zimne z papryki.

W dniach 23 – 24.08.2014 r. zorganizowany został wyjazd studyjny w ramach projektu „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 23.08.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 26.08.2014r. wszczęto procedurę naboru kandydatów na stanowisko: Asystent lokalny projektów współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” oraz „Południowe Mazowsze Marką Turystyczną”

Wrzesień

W dniach 03 – 04.09.2014r. przedstawiciel LGD uczestniczył w VIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poprotne ( Gmina Teresin). Podczas wydarzenia Prezes LGD Cezary Adam Nowek zaprezentował referat nt. Wykorzystanie przez LGD nowoczesnych narzędzi informacji na rzecz rozwoju społeczności wiejskich

W dniach 06 – 07.09.2014 r. zorganizowany został wyjazd studyjny w ramach projektu „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” na terenie Partnerskich LGD (Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA, stacjonarne Multicentrum Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa)

W dniach 13-1.09.2014 r. zorganizowany został wyjazd studyjny w ramach projektu „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 14.09.2014 r. LGD we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zorganizowała trzecią edycję „Jarmarku Ludowego w Bierwcach” imprezę promującą tradycje ludowe, folklor obszarów wiejskich.

W dniu 14.09.2014 r. LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało w Bierwcach konferencję podsumowującą projekt współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 14.09.2014r. podczas Dożynek Powiatu Radomskiego w Taczowie (Gmina Zakrzew) wręczono nagrody laureatom konkursu na lokalnego lidera środowiska wiejskiego ogłoszonego przez LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 16.09.2014 r. LGD rozpoczęła 11 ostatni nabór wniosków w ramach si 4 Leader PROW 2007 – 2013 w zakresie działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

W dniach16-17.09.2014r. przedstawiciel LGD uczestniczył w XV Kongresie Gmin Wiejskich (Biała Rawska, Rawa Mazowiecka)

W dniach 20 – 21.09.2014 r. LGD „Razem dla Radomki” pełniło obowiązki gospodarza woj. mazowieckiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale przygotowując stoisko wystawiennicze promujące produkt tradycyjny „Paprykę Przytycką”. W trakcie wydarzenia LGD gościło Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W dniu 30.09.2014 r. zakończono nabór wniosków w ramach Osi Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013. W dniu 02.10.2014r. odbyło się posiedzenie Rady LGD dot. oceny wniosków złożonych w ramach naborów XI/PROW/2014/II Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013

Październik

W dniu 05.10.2014r. LGD we współpracy ze Stowarzyszeniem „Perspektywy” (Jedlanka) współorganizowała imprezę kulturalno – integracyjną Dzień Sąsiada.

W dniu 20.10.2014r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w charakterze wystawców w Międzynarodowej Konferencji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways (Lublin) oraz prezentowali kulinaria i ofertę turystyczną obszaru LGD na stoiskach wystawienniczych

W dniu 24.10.2014r. podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Radomiu poświęconej prezentacji wykorzystania środków EU w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich wręczono nagrody dla laureatów konkursu na lokalne produkty kulinarne organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Podczas wydarzenia została przedstawiona również prezentacja na temat Stowarzyszenia w zakresie wykorzystania środków unijnych.

W dniu 24.10.2014r. w Grabowie nad Wisłą, odbyła się uroczysta konferencja, podsumowująca realizację projektu Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną. Konferencje organizowało LGD Dziedzictwo i Rozwój -Partner projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”.

W dniu 27.10.2014r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniu organizowanym w Radomiu przez Centrum Doradztwa Rolniczego z zakresu: Przygotowanie strategii i przeprowadzanie analizy SWOT

W dniu 28.10.2014r. zawarto Aneksu do Umowy partnerskiej na realizację projektu współpracy: „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”

W dniu 28-29.10.2014r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniu organizowanym w Radomiu przez Centrum Doradztwa Rolniczego z zakresu: Określanie celów LSR i wskaźników realizacji strategii

W dniu 30.10.2014r. opublikowano w wersji elektronicznej publikację Smaki Radomki opisującą dziedzictwo kulinarne obszaru Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”

Listopad

W dniu 07.11.2014r. przeprowadzono w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie konferencję pt. „Budowanie Marki Turystycznej Południowego Mazowsza”. Konferencja zorganizowana w ramach projektu współpracy: „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”

W dniu 09.11.2014r. Prezesa LGD Pan Cezary Adama Nowek uczestniczył w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryków (Gmina Wieniawa). Inwestycja wspófinansowana z środków Osi 4 LEADER PROW 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”

W dniu 12.11.2014r. Prezesa LGD Pan Cezary Adama Nowek uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW

W dniu 14.11.2014r. opublikowano zaproszenie do skorzystania z Multimedialnego Przewodnika Turystycznego po obszarze LGD Razem dla Radomki i LGD Dziedzictwo i Rozwój stworzonego w ramach projektu współpracy: „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”

W dniu 17.11.2014r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniu organizowanym w Radomiu przez Centrum Doradztwa Rolniczego z zakresu: Metodologia wsparcia przygotowywania projektów (od pomysłu do realizacji)

W dniach 18-19.11.2014r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniu organizowanym w Radomiu przez Centrum Doradztwa Rolniczego z zakresu: Ewaluacja LGD i LSR

W dniu 26.11.2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o płatność ostateczną (II et. operacji) dot. realizacji projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”

W dniu 30.11.2014r. – zakończenie realizacji projektu: „Zderzenie pokoleń – młodzi i seniorzy na rzecz edukacji kulturowej” – realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” na terenie gminy Jedlińsk, Przytyk i Wieniawa w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Grudzień

W dniu 01.12.2014r. spotkanie Prezesa LGD Pana Cezarego Adama Nowek z przedstawicielami LGD „Kraina Nafty”

W dniu 04.12.2014r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu „Mazowieckiej Ligii Organizacji Pozarządowych”

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu: „Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych” PO KL Priorytet V „Dobre rządzenie” poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Inicjator: Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.

W dniu 09.12.2014r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniu organizowanym w Radomiu przez Centrum Doradztwa Rolniczego z zakresu: Przygotowanie strategii komunikacyjnej LGD i metody angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR. Prezentacja założeń nowego projektu współpracy dot. szkoleń e – learningowych, który mógłby być realizowany przez Partnerskie LGD w ramach perspektywy PROW 2014-2020.

W dniu 10.12.2014r. Prezes LGD Pan Cezary Adama Nowek uczestniczył w konferencji podsumowującej Program „FIO-Mazowsze Lokalnie 2014”. Podziękowanie dla LGD „Razem dla Radomki” jako dla Ambasadora ww projektu.

W dniu 11.12.2014r. Prezes LGD Pan Cezary Adama Nowek uczestniczył w konferencji E – Coopy Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa. Prezentacja osiągnięć LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 19.12.2014r. udział przedstawicieli LGD w uroczystej Wigilii w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

W dniu 21.12.2014r. udział przedstawicieli LGD w uroczystej Wigilii w Zakrzewie.

W dniu 30.12.2014r. przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o płatność pośrednią za realizację XVI et. operacji „Funkcjonowanie lokalne grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz aktualizacji Szczegółowego Opisu Zadań na IV kwartał br.

W dniu 31.12.2014r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Szczegółowy Opisy Zadań na I i II kw. 2015r. (XVII i XVIII et. realizacji operacji Funkcjonowanie lokalne grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” a także Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” PROW Oś 4 Leader .

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content