finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2023 – III kwartał

Lipiec

W dniu 02.07.2023 odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny w Skrzyńskupn. „Współpracujemy blisko, aby dbać o środowisko”, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Ekologiczny Piknik Rodzinny w Skrzyńsku został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Gmin Radomka.Organizatorami tej uroczystości byli Gmina i Miasto Przysucha oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Skrzyńsku.

W dniu 02.07.2023 odbył się Festyn Rodzinny „Powitanie lata” w Jagodnie w gminie Przytyk w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 03.07.2023 odbyło się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Leśny Zakątek w Kłudnieposiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki”. Przedmiotem posiedzenia Rady  (w skład której wchodzą przedstawiciele sektora samorządowego , gospodarczego i społecznego), które poprowadził Prezes LGD Cezary Nowek była ocena wniosków – operacji złożonych do naboru w zakresie wsparcia finansowego dla projektów skierowanych w kierunku rozwoju istniejących firm, które mogły starać się o dofinansowanie w kwocie do 200 000 zł na wdrożenie swojego pomysłu w zakresie rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 04.07.2023 w Orońsku odbyło się spotkanie: Think Camp Rural Development: wdrażanie „inteligentnych rozwiązań” w którym uczestniczył w charakterze prelegenta Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek – prezentując doświadczenia we wspomnianym zakresie na obszarze gmin naszego LSR. W spotkaniu uczestniczyli studenci i doktoranci m.in. z. Indonezji, Azerbejdżanu, Czech, Belgii, Polski a jednym z tematów było znalezienie rozwiązania problemów/możliwości wdrażania koncepcji smart village na obszarach wiejskich. Organizatorem spotkania była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

W dniu 06.07.2023 w Biurze LGD Razem dla Radomki miałymiejsce obrady członków komisji, którzy ocenili projekty złożone do konkursu na rzecz realizacji inicjatyw (start-upów) na projekty kulturalne. W ramach głoszonego konkursu zgłoszono 15 wniosków, spośród których wybrane zostały najwyżej ocenione i wsparte łączną kwotą dofinansowywania o wartości 120 000,00 zł. Skład komisji tworzyły ekspertki – Pani Alicja Gryz Wasil- Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr, Kamila Kapciak-Prokop – pracownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu oraz Arkadiusz Ostrowski z Biura LGD „Razem dla Radomki”. Konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 07.07.2023 odbyło się podpisanie umów na realizację projektów współpracy Ekologicznie Lokalnie i Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji. Umowy podpisał z ramienia LGD Prezes Cezary Nowek. Podpisanie umów miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 09.07.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Milowianki” z Milejowic na terenie Domu Ludowego w Milejowicach.

W dniu 09.07.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w „Potańcówce w Dębinach” zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dębinianki” z Dębin na terenie świetlicy wiejskiej w Dębinach.

W dniu 09.07.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w szóstej edycji Jarmarku Tyndy-Ryndy, którą zorganizowało „Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę” w partnerstwie z Gminą Wolanów i Samorządem Województwa Mazowieckiego, a która ściągnęła do Bieniędzic wielu znakomitych muzykantów i liczną publiczność. Impreza została wsparta dofinansowaniem udzielonym przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”.

Wydarzenie współfinansowane jest przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 10.07.2023 w wydaniu WIEŚci z Mazowsza, przybliżono informacje o aktualnie realizowanych przez LGD Razem dla Radomki projektach w zakresie opracowania koncepcji Smart Villages. W programie zaprezentowano rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. O koncepcji tzw. inteligentnych wiosek opowiedział Prezes LGD – Cezary Nowek, przedstawiciele Rady LGD, w tym Wójt Gminy Zakrzew – Leszek Margas i Wójt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak oraz Pani Weronika Pełka – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Wieniawa i członek zarządu LGD.

Film do obejrzenia pod adresem: https://youtu.be/dBvCRRtzsLY

W dniu 11.07.2023 odbył się Konwent Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego, w którym w formule on-line uczestniczył prezes zarządu LGD Cezary Nowek.

W dniu 14.07.2023 odbyła się 17 edycja Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie, wydarzenia mającego na celu upamiętnienie twórczości wybitnego muzyka i kompozytora ludowego jakim był Stanisław Stępniak oraz promocję kultury i dziedzictwa związanego z muzyką ludową. Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Gmina Wieniawa, a LGD „Razem dla Radomki” było po raz kolejny partnerem tego wydarzenia, dofinansowując to jak ważne dla naszej kultury wydarzenie. Wydarzenie współfinansowane zostało przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 14.07.2023 w Dębinach (gm. Przysucha) w Świetlicy Wiejskiej zapoczątkowaliśmy cykl szkoleń skierowanych do przedsiębiorcówz obszaru LGD „Razem dla Radomki” –  prowadzących biznesy, jak i tych, którzy chcą je założyć. Rozpoczęło je szkolenie warsztatowe pn. Design Thinking – myślenie projektowe w promocji produktu lokalnego/usługi,czyli wyjątkowe podejście do tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. Przeprowadził je dr Seweryn Rudnicki naukowiec, design researcher i facylitator procesów kreatywnych – stały pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się że istotą metody jest projektowe podejście do rozwiązywania różnych problemów lub kreowania nowych rozwiązań w celu zaspokojenia określonej potrzeby. Metoda składa się z kilku etapów i kładzie nacisk na testowanie i ulepszanie projektowanych rozwiązań.  Takie podejście doskonale sprawdza się w biznesie. Dzięki nim możemy osiągnąć założone cele wykorzystując rozwiązania: pożądane przez użytkowników, technologicznie wykonalne oraz ekonomicznie opłacalne. Szkolenierealizowane dla projektu współpracy który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka Koordynatorka projektu.

W dniu 15.07.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w koncercie POWIDOKI organizowanym w ramach  III edycji inicjatywy kulturalnej „Rynek – miejsce spotkań” w Przytyku.Koncert realizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 16.07.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w wydarzeniu Dni Wieniawy, XVII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Muszli Koncertowej w Parku w Wieniawie, którego współorganizatorem było „Razem dla Radomki”.

W dniu 19.07.2023 odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny operacjipn. Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i innowacyjnych produktów z gumy i tworzyw sztucznych w ramach naboru wniosków nr 01/2023 prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach Poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 19.07.2023 poinformowało o  przyznanych dofinansowaniach dla projektów zgłoszonych do konkursu w zakresie wsparcia inicjatyw kulturalnych (start-upów).  Wsparcie finansowe uzyskało 16 projektów, do których skierowane zostały dofinansowania o wartości do 10 000,00 zł i związane zostały z realizacją zadań  na rzecz organizacji inicjatyw artystyczno-społecznych, realizację działań promujących przestrzeń lokalną i dziedzictwo obszarów wiejskich, promocję oferty turystyczno-kulturalnej w tym w zakresie promocji turystyki kulinarnej oraz w zakresie realizacji działań animacji kulturalnej (organizacji spotkań, koncertów, warsztatów, szkoleń). Wsparcie skierowane zostało do następujących Beneficjentów w zakresie realizacji zaprezentowanych poniżej inicjatyw: Stowarzyszenie Wrzosowisko – Kultura w drodze – organizacja wydarzeń kulturalno artystycznych we Wrzosie. Kwota wsparcia 9 000,00 zł; Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę” – Organizacja Jarmarku Tyndyryndy w Bieniędzicach. Kwota wsparcia 7 500,00 zł.; Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie – Sąsiedzkie spotkania z biesiadą. Kwota wsparcia 7 000,00 zł.; Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku – Promocja dziedzictwa obszaru wiejskiego poprzez organizację wiejskiej potańcówki na dechach. Kwota wsparcia 8 000,00 zł.; Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie – Kulturalne Lato w Wolanowie. Kwota wsparcia 8 000,00 zł; Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” – Papryka przytycka wyróżnikiem turystyki kulinarnej Doliny Radomki. Kwota wsparcia 10 000,00 zł.; Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki z Dębin – Odpustowa potańcówka w Dębinach. Kwota wsparcia 6 600,00 zł.; Dom Kultury w Przysusze – Wakacje z Domem Kultury. Kwota wsparcia 9 000,00 zł.; Urząd Gminy w Zakrzewie – Przegląd Kapel Ludowych. Kwota wsparcia 6 500,00 zł; Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie – Literacko-muzyczne podróże w kulturze. Kwota wsparcia 10 000,00 zł.; Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku – Rynek – miejsce spotkań. Kwota wsparcia 8 000,00 zł; Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie – Potańcówka jak za dawnych lat. Kwota wsparcia 8 000,00 zł.; Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa – Aktywne Kłudno – piknik na ludowo pod sosenką. Kwota wsparcia 6 000,00 zł.; Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy – Koncert Pożegnanie Lata. Kwota wsparcia 5 000,00 zł.; Gmina Przytyk – Koncert muzyki sakralnej z okazji 650 lecia Parafii św. Wawrzyńca we Wrzosie. Kwota wsparcia 7 600,00 zł.; Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” z Chruślic – Organizacja inicjatywy kulturalnej – Festyn w Chruślicach. Kwota wsparcia 3 800,00 zł. konkurs współfinansowany przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 19.07.2023 w Skrzynnie LGD Razem dla Radomki zorganizowało 2 z cyklu szkolenie skierowane do przedsiębiorców z obszaru LGD „Razem dla Radomki” – prowadzących biznesy, jak i tych, którzy chcą je założyć. Tym razem dowiedzieliśmy się jak założyć i prowadzić biznes, aby był opłacalny. Przeprowadził je Szymon Ostrowski dziennikarz i przedsiębiorca, którego od zawsze bardzo interesowały małe i średnie biznesy, które powstają z dala od wielkich miast i szklanych biurowców. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak szukać pomysłu na biznes, jak samodzielnie przejść przez proces zakładania działalności gospodarczej, jaką wybrać formę prowadzenia działalności i rodzaj opodatkowania, jak kreować wizerunek swojej firmy, jak prowadzić rachunkowość, rozliczać podatki i odprowadzać składki ubezpieczeniowe, oraz jak zatrudnić pracownika. Szkolenie realizowane dla projektu współpracy który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka koordynatorka projektu.

W dniu 23.07.2023 w świetlicy wiejskiej w Dębinach (gm. Przysucha) odbyło się trzecie z cyklu szkolenie skierowane do przedsiębiorców z obszaru LGD „Razem dla Radomki” –  prowadzących biznesy, jak i tych, którzy chcą je założyć. Tym razem szkolenie dotyczyło krótkich łańcuchów dostaw, które przeprowadziła paniBarbara Sałata autorka publikacji dotyczących skracania drogi od pola do stołu, na co dzień pracownik CDR w Radomiu. Uczestnicy dowiedzieli się o: Charakterystykach form sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach krótkich łańcuchów dostaw; Formach prawnych w ramach łańcucha żywnościowego. Organizacja i tworzenie lokalnych systemów żywnościowych; Wymaganiach higieniczno-sanitarnych przy organizacji sprzedaży; Znakowaniu produktów żywnościowych; Skracaniu łańcucha dostaw w praktyce; Szkolenie realizowane dla projektu współpracy który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka koordynatorka projektu.

W dniu 24.07.2023 odbyło się w świetlicy wiejskiej w Skrzynniespotkanie warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk.Warsztaty poprowadził Cezary Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”. Warsztaty organizowane są w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 24.07.2023 odbyło się w świetlicy wiejskiej w Chruślicachspotkanie warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk.Warsztaty poprowadził Cezary Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”. Warsztaty organizowane są w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 24.07.2023 LGD Razem dla Radomki zorganizowało kolejne z cyklu szkoleń. Tym razem uczestniczy wzięli udział w „przepysznych” warsztatach z fotografii kulinarnej.

Zajęcia skierowane zostały do przedsiębiorców, producentów produktów lub usług lokalnych. Poprowadziła je Pani Aleksandra Wiśniewska od 10 lat zawodowo zajmująca się fotografią kulinarną i z powodzeniem realizująca liczne projekty dla restauracji, kawiarni, producentów żywności, małych i dużych firm. Spotkanie odbyło się w Zajeździe Regina w Strzałkowie. Uczestnicy podczas warsztatów mogli podczas spotkania zdobyć wiedzę  i praktyczne umiejętności w zakresie stylizacji kadru, dekoracji i kompozycji dania. Poznali zasady fotografii kulinarnej w praktyce, sposób doboru kolorów i rekwizytów kuchennych, poznali tricki  sztuczki ułatwiające stylizację potraw – oraz uczestniczyli w praktycznej części warsztatowej pracy z daniem. Szkolenie realizowane dla projektu współpracy który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka koordynatorka projektu.

W dniu 25.07.2023 odbyło się w Sali OSP w Jedlińskuspotkanie warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk.Warsztaty poprowadził Cezary Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”. Warsztaty organizowane są w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25.07.2023 odbyło sięposiedzenie Zarządu na którym przyjęto m.in. uchwały dotyczące sprawozdań zarządu: merytorycznego i finansowego za I kwartał 2023.Posiedzenie przeprowadził prezes zarządu LGD Cezary Nowek.

W dniu 25.07.2023 odbyło się w formule on-line spotkanie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej sieci Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 26.07.2023 w świetlicy wiejskiej w Dębinach (gm. Przysucha odbyło się czwarte z cyklu szkolenie skierowane do przedsiębiorców z obszaru LGD Razem dla Radomki– prowadzących biznesy, jak i tych, którzy chcą je założyć. Tym razem szkolenie dotyczyło Promocji firmy w Internecie, które przeprowadził Pan Piotr Plewiński przedsiębiorca, współwłaściciel agencji reklamowej Pirsummedia Projektowanie Stron Internetowych. Uczestnicy dowiedzieli się: jakie elementy mają wpływ na widoczność strony internetowej firmy w wyszukiwarce; jakie możliwości daje wizytówka na Mapach Google; jakich narzędzi używać przy przygotowywaniu listy słów kluczowych dla Waszej witryny; jak zaprezentować swoją ofertę użytkownikom korzystającym ze smart fonów; oraz jak wykorzystać narzędzia internetowe do rozwoju firmy. Szkolenie realizowane dla projektu współpracy który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka koordynatorka projektu.

W dniu 27.07.2023 odbyło się w formule on-line posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym omawiano zmiany do FEM 2023-2027 w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu LGD Cezary Nowek.

W dniu 27.07.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Radomka”, na którym omówiono współpracę LGD a gminy w II półroczu 2023 roku.

W dniu 27.07.2023 odbyło się ostatnie z cyklu szkolenie zorganizowane przez LGD Razem dla Radomki w cyklu szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, producentów produktów lub usług lokalnych – obecnych lub tych, którzy zamierzają prowadzić własny biznes.  Na szkoleniu „Branding marki” w promocji lokalnego produktu/usługi zdobyliśmy wiedzę w zakresie: Co to jest branding? Definicja , Rodzaje brandingu , Po co budować świadomość marki?, Elementy brandingu, czyli co wpływa na kształt marki? ,Jak zbudować silny brand marki? Czym jest rebranding marki? , Korzyści skutecznego brandingu.  Szkolenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Dębinach, a przeprowadził je pan Maciej Maciaszczyk specjalizujący się w brandingu od 2016 roku. Szkolenie realizowane dla projektu współpracy który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka koordynatorka projektu.

W dniu 29.07.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w warsztatach kulinarnych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Milowianki” z Milejowic.

W dniu 29.07.2023 na stronach www.razemdlaradomki.pl  zaprosiliśmy do zapoznania się z e-bookiem pn. „Produkt lokalny – pomysł na biznes”, najnowszą publikacją LGD „Razem dla Radomki” zrealizowaną w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne”. W publikacji znajdziemy m.in. informacje nt. co to jest produkt lokalny, regionu „Razem dla Radomki” będącego źródłem pomysłów na produkt lokalny, otoczenia przyjaznego produktom lokalnym, dobrych praktyk, jak radzić sobie na rynku lokalnym prowadząc firmę oraz sieciowania przedsiębiorców lokalnych.

Publikacja przygotowana została w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn „Lokalne Atrakcje Kulinarne ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Publikacja jest dostępna na stronie www.razemdlaradomki.pl pod linkiem:

Produkt lokalny. Pomysł na biznes

Sierpień

W dniu 02.08.2023 r.  ukazała się rozmowa w Radiu Radom – wywiad z pracownikiem LGD „Razem dla Radomki” Arkadiuszem Ostrowskim, na temat dofinansowań na inicjatywy kulturlane. Rozmowa dostępna jest pod adresem: https://radioradom.pl/rozstrzygniety-konkurs-na-projekty-dotyczace-inicjatyw-kulturalnych/

W dniu 03.08.2023 odbyło się w formule on-line spotkanie LGD w ramach Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, w którym uczestniczyli pracownicy LGD.

W dniu 04.08.2023prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Radomka”, którego przedstawiciele są członkami LGD.

W dniu 05.08.2023 na stronach www.razemdlaradomki.pl ogłosiliśmy konkurs Na najlepsze danie z papryką, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 06.08.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Jarmarkach Skrzyneckich, imprezie zorganizowanej przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna.

W dniach 10-12.08.2023odbył się wyjazd studyjny Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w okolice Krosna, gdzie spotkaliśmy się z zagranicznym partnerem z Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva, Miestnej akčej skupiny LABOREC, reprezentowanym przez Aleksandra Bobera, który zapoznał nas z dobrymi praktykami dotyczącymi różnych form prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu współpracy Lokalne Atrakcje Kulinarne „LAK” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyjeździe wzięło udział 16 osób z obszaru działania stowarzyszenia LGD.

W dniu 12.08.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w otwarciu boiska sportowego w miejscowości Wistka w gminie Przysucha, inwestycji dofinansowanej przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 12.08.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w „Pikniku na ludowo” pod sosenką” w Kłudnie w gminie Wieniawa. „Piknik na Ludowo” został dofinansowany w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji”   współfinansowanego   ze   środków   Unii   Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 13.08.2023 odbył się Festyn w Chruślicachzorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Babli.pl”. Wydarzenie którego partnerem było LGD Razem dla Radomki otrzymało dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez LGD konkursu na wsparcie inicjatyw kulturalnych. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 20.08.2023podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” Na najlepsze potrawy i dania z papryką.

Nagrody główne zdobyły: Róże z farszem paprykowo-mięsnym na kremie z papryki – przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie, oraz Pulpety z indyka faszerowane pieczoną papryką w sosie paprykowym – zgłoszony przez Koło Gospodyń Wiejskich Milowianki z Milejowic, a przyrządzony przez Panią Alicję Kurman.

Wyróżnienia w konkursie zostały przyznane za: Nalewkę „Czereśniowe chili”, dla C, Zupę krem z papryki i cukinii dla KGW Skrzyńsko, Chłodnik z papryką i melonem dla Pani Patrycji Witkowskiej, Wegetariańskie leczo z kurkami dla Pani Anety Woźniak, oraz Sos słodko-kwaśny dla KGW z Ludwikowa.

W tym roku rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu zostało połączone z prezentacją produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych obszaru Doliny Radomki na stoisku wystawienniczo-degustacyjnym przygotowanym przez SAO „RADOMKA” w ramach inicjatywy kulturalnej pt. „Papryka przytycka wyróżnikiem turystyki kulinarnej Doliny Radomki” wybranej do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W imprezie uczestniczyli prezes LGD Cezary Nowek, oraz pracownik LGD Małgorzata Kopycka.

W dniu 26.08.2023 odbyło się w parku miejskim przy muszli koncertowej wydarzenie Potańcówka „U Oskara” na ludową nutę realizowane przez Dom Kultury w Przysusze w ramach inicjatywy pn. „Wakacje z Domem Kultury”. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków LGD Razem dla Radomki w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 31.08.2023 odbyło sięw Warszawie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w sprawie omówienia zakresu wsparcia konkursów z Funduszy Unijnych dla Mazowsza dla partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkaniu przewodniczył pan Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. W spotkaniu uczestniczył pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

Wrzesień

W dniu 03.09.2023 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Przysusze odbył się Koncert Chóru Nauczycielskiego Canto. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków LGD Razem dla Radomki w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.W wydarzeniu uczestniczył Koordynator Projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 03.09.2023 na leśnej polanie na terenie PSP we Wrzosie odbył się „Koncert na zakończenie wakacji” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wrzosowisko” z Wrzosu.Wydarzenie dofinansowane jest ze środków LGD Razem dla Radomki w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.W wydarzeniu uczestniczył Koordynator Projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 03.09.2023 r. w Zakrzewie odbył się Przegląd Kapel Ludowych, który towarzyszył  Dożynkom Gminy Zakrzew.  Wydarzenie dofinansowane zostało  ze środków LGD Razem dla Radomki w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 03.09.2023 udział prezesa Cezarego Nowka w formule on – linew projekcie LGD „Razem dla Radomki” pt. „Działamy dla zmiany”. Liderem projektu jest stowarzyszenie „Europa i My”.

W dniu 06.09.2023 odbyło się w formule on-line posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 07.09.2023 odbyło się w formule on-line spotkanie LGD w ramach Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, w którym uczestniczyli pracownicy LGD.

W dniu 07.09.2023w audycji Michała Tarnowskiego w Radiu Radom oraz w TV Zebrra gościł Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek, który opowiedział m.in o Muzycznym Jarmarku Tradycji w Przytyku. Zapis rozmowy dostępny jest pod adresem  https://fb.watch/mVAYkrvy7C/

W dniu 09.09.2023 w Przytyku LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteką w Przytyku Muzyczny Jarmark Tradycji – , wydarzenie podczas którego mogliśmy posłuchać wykonawców prezentujących muzykę folkową i tradycyjną.  Wystąpiły zespoły takiej jak BumBumOrkestar, Guzowianki, Kapele Ludowe Andrzeja Paciorka, Henryka Gwiazdy, Foktów. W wydarzeniu uczestniczyli prezes LGD Cezary Nowek, oraz pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski – główny organizator wydarzenia. Wydarzenie organizowane w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 10.09.2023 w Wolanowie miało miejsce tradycyjne święto plonów, które odbyło się w ramach festiwalu jedzenia „Food Festival”wydarzenia organizowanego przez Gminę Wolanów. W imprezie uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 12-13.09.2023 na obszarze działania LGD „Razem dla Radomki” gościł z wizytą partner w projekcie współpracy Lokalne Atrakcje Kulinarne – LGD „Ziemi Siedleckiej”. Odbyło się spotkanie partnerów, na którym pan Cezary Nowek wygłosił prelekcję nt. Roli produktów lokalnych w promocji obszaru LGD i rozwoju przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli także włodarze z obszaru LSR pani Ewa Markowska-Bzducha, oraz pan Krzysztof Sobczak.

W dniu 13.09.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w VI REGIONALNYM FORUM NGO połączonym z targami aktywnych organizacji pozarządowych w Jedlni – Letnisko k/Radomia. Tegoroczne wydarzenie nosiłotytuł „Silne organizacje pozarządowe dla społeczności” będzie spojrzeniem na rolę organizacji w budowaniu partycypacji społecznej.

W dniu 17.09.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Potańcówce na dechach – Jarmarku Ludowym w Bierwcach, wydarzeniu zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

W dniu 19.09.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzonym w formule on-line.

W dniu 19.09.2023 na stronach www.razemdlaradomki.pl zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjno-informacyjnych pn. „Edukacja Ekologiczna Lokalnie” połączonych z konkursem – w którym nagrodami były monitory interaktywne – realizowanych w ramach projektu pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 21.09.2023 udział prezesa LGD Cezarego Nowka w webinarze organizowanym przez Mazowiecki Park Techniczno-Technologiczny, nt. Smart Villages na Mazowszu.

W dniu 21.09.2023 odbyło się posiedzenie zarządu LGD, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe LGD za I półrocze 2023. Posiedzenie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 22.09.2023 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe LGD za I półrocze 2023. W posiedzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 23.09.2023 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbył się koncert Zespołu Piramidy „Najpiękniejsze piosenki z polskich filmów i seriali”. Koncertzorganizowany w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 24.09.2023 w Muszli Koncertowej przy GOK-u w Wieniawie odbyła się „Potańcówka jak za dawnych lat” zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie. Wydarzenie organizowane w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Koordynator Projektu.

W dniach 24-25.09.2023 na obszarze działania LGD „Razem dla Radomki” gościł po raz drugi z wizytą partner w projekcie współpracy Lokalne Atrakcje Kulinarne – LGD „Ziemi Siedleckiej”. Odbyło się spotkanie partnerów, w którym uczestniczył prezes pan Cezary Nowek, odbyły się warsztaty kulinarne, oraz wizyta w gospodarstwie paprykowym.

W dniu 25.09.2023 w PSP w Bierwcach w gminie Jedlińsk odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiegoz podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 26.09.2023 w PSP w Bielisze w gminie Zakrzew odbyło się drugie z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiegoz podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 27.09.2023 prezes LGD Cezary Nowek podpisał w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowę na realizację projektu Rozwój społeczności kobiet przez doposażenie organizacji.

W dniu 27.09.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w 5 Dniu Ekonomii Społecznej, zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy oraz przedsiębiorstwa społeczne subregionu radomskiego, które odbyło się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

W dniu 28.09.2023 w PSP we Wsoli w gminie Jedlińsk odbyło się trzecie z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiegoz podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 28.09.2023 odbyło się w formule on-line XLV posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 29.09.2023 w PSP w Dąbrówce Podłężnej w gminie Zakrzew odbyło się czwarte z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30.09.2023 przy Świetlicy Wiejskiej w Dębinach odbyła się „Potańcówka z Muzyką Ludową” zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dębinianki” z Dębin. Wydarzenie organizowane w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Koordynator Projektu.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content