finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Fundusze dla Mazowsza dla Organizacji Pozarządowych.

1.09.2023 | wrzesien2023

W dniu 31.08.2023 r. przedstawiciele LGD Razem dla Radomki uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego w Warszawie w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego w sprawie omówienia zakresu wsparcia konkursów z Funduszy Unijnych dla Mazowsza dla partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie a przewodniczyli mu Pan Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. Te bardzo konstruktywne konsultacje pomogą wybrać najlepszy sposób wdrażania konkursu z Funduszy Unijnych dla Mazowsza w ramach programu dla wsparcia partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, na którego realizację w tej perspektywie unijnej zaplanowano 7,9mln złotych. Pierwsze konkursy w ramach tego działania planowane są pod koniec tego roku.

Wspierane działania, realizowane przez organizacje należące do grupy partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mają mieć na celu realizację działań na rzecz zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Karty Praw Podstawowych, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością w obszarze edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia. Realizacja takich działań zapewni odpowiednie uczestnictwo tych podmiotów i zwiększenie ich zdolności w realizacji celów polityk publicznych i celów EFS+.

Działania w zakresie promowania zasad horyzontalnych UE będą realizowane w formie m.in. działań edukacyjnych, aktywizujących, promocyjnych, rzeczniczych, strażniczych i interwencyjnych.

W ramach realizowanych projektów podmioty repezentujące organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub partnerów społecznych będą miały możliwość zaplanowania dodatkowego modułu składającego się z działań mających na celu wzmocnienie potencjału swojej organizacji, które przyczynią się do zwiększenia jej zdolności do skutecznej i efektywnej realizacji celów projektu, a także swojej misji.

Będą to m.in. działania szkoleniowe, doradcze dla pracowników organizacji, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie jej działań statutowych czy zakup innych usług niezbędnych do wzmocnienia potencjału danej organizacji. Wszelkie działania podejmowane w ramach dodatkowego modułu powinny być zbieżne z celami realizowanego projektu.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content