finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2024

25.10.2023 | pazdziernik2023

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących priorytetów:

– Priorytet 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Projekty pozwolą na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

 

– Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty przyczynią się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

 

– Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Projekty poprawią sposób zarządzania w organizacjach obywatelskich, w tym budowanie struktur, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.

 

Wysokość środków na finansowanie NOWEFIO w roku 2024 wynosi 80 000 000,00 zł. Termin składania wnoisków mija w dniu 27 listopada 2023 r. do godz. 14.00.

 

W ramach konkursu NOWEFIO 2024 w Priorytetach 2-3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tysięcy do 300 tysięcy zł, przy czym wnioskowana roczna kwota dotacji może maksymalnie wynosić 150 tysięcy zł i nie może być niższa niż 50 tysięcy zł.

 

W ramach konkursu NOWEFIO 2024, w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości od 150 tys. do 400 tys. zł, przy czym roczna kwota dotacji może maksymalnie wynosić 200 tys. zł i nie może być niższa niż 50 tys. zł.

 

Więcej: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2024-nowefio/

 

 

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content