finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Encyklopedia Przytyka

Wnioskodawca: Gmina Przytyk

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty

W ramach projektu została opracowana i wydana publikacja przybliżająca bogatą historię i kulturę gminy Przytyk zatytułowana „Encyklopedia Przytyka”. Jest to już 3 projekt realizowany w ramach działania :”Małe Projekty” na terenie Gminy Przytyk.

W powstaniu „Encyklopedii Przytyka” udział wzięli partnerzy Projektu, którymi są Publiczne Gimnazjum w Przytyku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku, Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie. Wszystkie podmioty wzięły udział w wyszukaniu i przygotowaniu materiałów do publikacji. W powstanie publikacji zaangażowali się nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie wspomnianych szkół, którzy zajęli się opracowaniem licznych terminów i haseł.

Publikacja została wydana w ilości 200 egzemplarzy, które zostały przekazane do szkół, instytucji publicznych i gminnych, a także dla organizacji pozarządowych. Publikacja ta ma wartość nie tylko historyczną, ale również edukacyjną – stanowi bowiem świetną pomoc dydaktyczną podczas zajęć szkolnych. „Encyklopedia Przytyka” stanowi bogate źródło informacji o gminie i stanowi jedną z ważniejszych form promocji regionu. Przybliża nam historię, tradycję oraz dziedzictwo kulturowe tego regionu.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content