finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

E-learning

 

Elearning

E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

„E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” – to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie ze Starostwami Powiatowymi w Radomiu, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy organizacji pozarządowych, zwiększenie liczby czynnie działających organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza młodzieży szkolnej i o osób w wieku 50 + które aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swojej „małej ojczyzny”.

Inicjatywa skierowana jest do 160 osób – mieszkańców czterech powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego, którzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych z zakresu:

  • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
  • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
  • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
  • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
  • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
  • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
  • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
  • Finanse w organizacji pozarządowej;
  • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

W każdym z powiatów w bieżącym rokuprzeprowadzone zostaną szkolenia instruktarzowe dla osób, które zgłoszą swój udział w projekcie. W trakcie szkolenia zapewnione będzie wszystkim korzystającym ze szkoleń na platformie e – learningowej opieka techniczna wykonawcy platformy oraz merytoryczne wsparcie tutorów – trenerów specjalizujących się w wybranej dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia. Użytkownikom platformy zapewniony będzie całodobowy dostęp do szkoleń, dostęp do forum tematycznego i możliwość prowadzenia indywidulanych konsultacji on – line z tutorami.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielane są w
Biurze LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
nr tel .04 838 58 996 lub 048 38 58 715.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content