finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Edukacja teatralna i promocja twórczości dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

Edukacja teatralna i promocja twórczości dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

Wnioskodawca: Gmina Wolanów

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe projekty.

Gmina Wolanów w okresie od marca 2011 r. do czerwca 2011 r. realizowała projekt pt. „Edukacja teatralna i promocja twórczości dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie” którego celem było propagowanie walorów historycznych gminy, promocja lokalnej twórczości dzieci i integracja środowisk przez wspólne działanie dzieci, rodziców i szkoły. Ważnym aspektem było również rozwijanie kulturalnych i artystycznych zainteresowań dzieci ze Sławna, zapoznanie ich z historią i kulturą miejscowości w której mieszkają oraz budowanie więzi emocjonalnych oraz poczucia przynależności do ich miejsca pochodzenia, a także promowanie twórczości dzieci i integracja środowiska poprzez przygotowanie spektaklu teatralnego przez dzieci i rodziców.

Uczestnikami projektu była grupa 45 dzieci, uczniów klas IV-VI ze szkoły Podstawowej w Sławnie oraz ich rodzice. Młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach teatralnych (obejmujących 50 godzin), które odbywały się 2 razy w tygodniu w wymiarze 3 godzin zajęć aktorskich i 3 godzin zajęć muzycznych. Odwiedziła również Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie oraz Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Podczas wizyt w teatrach dzieci poznały nie tylko pracę aktorów na scenie. Miały okazję uczestniczyć w próbach, poznać pracę scenografa, choreografa, charakteryzatora. Zakupione zostały kostiumy dla aktorów, elementy dekoracyjne i sceniczne. Finałem projektu była organizacja imprezy szkolnej „Stąd jesteśmy” odbywająca się wg autorskiego scenariusza nauczycieli na temat historii, zwyczajów i tradycji regionu oraz walorów przyrodniczych.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content