finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

DZIEDZICTWO KULINARNE DOLINY RADOMKI

DZIEDZICTWO KULINARNE DOLINY RADOMKIProjekt realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2022 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” . Kwota dofinansowania na realizację zadania w wysokości 12 000,00 zł. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 600,00 zł.

Wielu produktów tradycyjnych nie w prowadza się do sprzedaży, są one wytwarzane na potrzeby własne lub najbliższej rodziny. Jedną z form promocji są konkursy kulinarne i seminaria. Należy podkreślić, że pojawił się istotny popyt na produkty wywodzące się z przeszłości, tradycji, wytwarzane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się wysoką jakością i niepowtarzalnymi cechami. Aby konsument nabył produkt tradycyjny, potrzebuje informacji nie tylko o jego wyjątkowości, ale i miejscu zakupu. Konkursy kulinarne i seminaria realizują również funkcję informacyjno – promocyjną, pełnią rolę integracyjną. Z tego też względu są doskonałą formą promocji produktów tradycyjnych i lokalnych.

Taką właśnie formę promocji poprzez organizację konkursu kulinarnego dotyczącego produktów lokalnych i tradycyjnych przeprowadziliśmy na terenie działania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” i Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, zapraszając do udziału w nim lokalnych producentów i wytwórców, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego.

Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne są szansą dla rozwoju obszarów wiejskich. Są one też atrakcją dla konsumentów. W krajach zachodnich produkty żywnościowe ze znakiem jakości: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność są chętnie nabywane, mimo znacznie wyższych cen od cen produktów masowych z produkcji przemysłowej. Dlatego przeprowadziliśmy Seminarium na którym zostały przedstawione informacje dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych. Przekazaliśmy informacje dotyczące czym są, jaka jest ich rola i znaczenie w naszym życiu, żywieniu, o możliwościach rozwoju dzięki wytwarzaniu, przetwarzaniu i sprzedaży tych produktów. Celem projektu był wzrost rozpoznawalności, oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego a poprzez to – wzrost potencjału dziedzictwa kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content