finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Dookoła pszczół

O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Dookoła pszczół

 

Laureaci konkursu „Rabata przyjazna pszczołom”

Przedstawiamy laureatów konkursu „Rabata przyjazna pszczołom” Daniel Bojarski z Milejowic

Rabaty przyjazne pszczołom nadesłane w konkursie Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”

rabata przyjazna

Wyjątkowo urokliwe i cieszące oczy swoim wyglądem rabaty zostały zgłoszone na konkurs organizowany przez Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” – na rabatę przyjazną pszczołom.

Celem organizowanego konkursu było:

  1. Propagowanie znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
  2. Kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze i propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody.
  3. Podniesienie świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych, oraz rozbudzanie wrażliwości na potrzeby środowiska.

Prelekcje tematyczne.

W szkołach obszaru LGD odbyły się prelekcje tematyczne dotyczące pszczół, produktów i pożytków pszczelich, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 26 listopada 2019 roku w szkole podstawowej w Bielisze, gmina Zakrzew, Pan Cezary Nowek przedstawił w prezentacji multimedialnej ciekawą prelekcję pt. „Wpływ przemysłowego rolnictwa i klimatu na pszczoły i inne owady zapylające”.

Prelekcje tematyczne dookoła pszczół Prelekcje tematyczne dookoła pszczół Prelekcje tematyczne dookoła pszczół

W dniu 27 listopada 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze, prelekcję tematyczną dotyczącą Roli pszczół przeprowadził Pan Kazimierz Cieślak Przewodniczący Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej.

Prelekcje tematyczne dookoła pszczół

W dniu 29 listopada w szkole podstawowej w Starych Zawadach, gmina Jedlińsk, Pan Stanisław Komorowski z Czarnego Ługu prowadzący gospodarstwo pasieczne, przedstawił ciekawą prelekcję pt. „Pożytki pszczele”.

Prelekcje tematyczne dookoła pszczół Prelekcje tematyczne dookoła pszczół Prelekcje tematyczne dookoła pszczół

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie przeprowadzona została przez Panią Małgorzatę Kopycką prelekcja pn. „Uroda z ula”. Uczniowie zapoznali się ze zdrowotnymi właściwościami miodów, oraz z wykorzystaniem produktów pszczelich w kosmetyce. Na koniec sami przygotowali peeling do ust sporządzony na bazie miodu.

Była to ostania z cyklu prelekcji tematycznych dotyczących życia i roli pszczół dla środowiska, człowieka i gospodarki, przeprowadzonych w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Prelekcje tematyczne dookoła pszczół Prelekcje tematyczne dookoła pszczół

plakat dookola pszczol

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content